Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Poučne priče iz Biblije

Uvod u 6. deo

Uvod u 6. deo

Kada su Izraelci napokon stigli u Obećanu zemlju, sveti šator je postao središte prave religije. Jehova je postavio sveštenike da prenose narodu šta piše u Zakonu, a dao im je i sudije da ih usmeravaju. U ovom delu ćemo videti da odluke koje neko donosi i način na koji se ponaša mogu veoma uticati na druge. Svaki Izraelac je snosio odgovornost za svoje postupke i pred Jehovom i pred ljudima. Skrenite svojoj deci pažnju na to kako su Devora, Nojemina, Isus Navin, Ana, Jeftajeva ćerka i Samuilo uticali na svoje sunarodnike. Naglasite da su čak i neki neizraelci, kao na primer Rava, Ruta, Jailja i Gavaonjani odlučili da se pridruže Izraelcima zato što su shvatili da je Bog s njima.