Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 28. PRIČA

Valamova magarica govori

Valamova magarica govori

Izraelci su bili u pustinji već skoro 40 godina. Osvojili su mnoge dobro zaštićene gradove. Bili su ulogoreni u ravnicama Moava istočno od reke Jordana i došlo je vreme da uđu u Obećanu zemlju. Valak, kralj Moava, bojao se da će osvojiti i njegovu zemlju. Zato je pozvao jednog čoveka koji se zvao Valam da dođe u Moav i da prokune Izraelce.

Ali Jehova je rekao Valamu da to ne sme da uradi. Zato Valam nije hteo da dođe. Kralj Valak ga je opet pozvao i obećao da će mu dati sve što bude tražio. Ali Valam je i to odbio. Zatim mu je Bog rekao: „Možeš da ideš kod Valaka, ali govorićeš samo ono što ti ja kažem.“

Valam je seo na svoju magaricu i krenuo u Moav. Planirao je da prokune Izraelce, iako mu je Jehova rekao da to ne čini. Jehovin anđeo mu je tri puta stao na put. Valam nije mogao da vidi anđela, ali ga je zato njegova magarica videla. Kada je magarica prvi put ugledala anđela, skrenula je s puta i ušla u polje. Kada im je anđeo opet stao na put, magarica se pribila uz kameni zid i tako pritisla Valamovu nogu. A kada je treći put videla anđela, legla je nasred puta. Valam ju je sva tri puta tukao štapom.

Jehova je na kraju učinio da magarica progovori. Upitala je Valama: „Zašto me već treći put tučeš?“ A on joj je odgovorio: „Zato što mi prkosiš. Da imam mač, sad bih te ubio.“ Magarica mu je rekla: „Ja sam magarica na kojoj jašeš već godinama. Da li sam ikada ranije nešto ovako uradila?“

Tada je Jehova učinio da Valam vidi anđela. Anđeo mu je rekao: „Jehova ti je kazao da ne smeš da prokuneš Izraelce.“ A Valam mu je na to odgovorio: „Pogrešio sam. Vratiću se  kući.“ Ali tada mu je anđeo rekao: „Idi u Moav, ali govorićeš samo ono što ti Jehova kaže.“

Da li je Valam naučio nešto iz toga? Nije. Posle toga je pokušao da tri puta prokune Izraelce, ali je Jehova sva tri puta prokletstvo pretvorio u blagoslov. Na kraju su Izraelci napali Moavce, a Valam je poginuo. Zar ne bi bilo bolje da je Valam odmah poslušao Jehovu?

„Čuvajte se svakog lakomstva, jer čak i kad neko ima obilje, njegov život ne proizlazi iz onoga što ima“ (Luka 12:15)