Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Poučne priče iz Biblije

 24. PRIČA

Izraelci se ne drže obećanja

Izraelci se ne drže obećanja

Jehova je rekao Mojsiju: „Popni se k meni na goru. Daću ti kamene ploče na kojima ću napisati svoje zakone.“ Mojsije se popeo na goru i tamo je ostao 40 dana i 40 noći. Jehova je za to vreme na kamenim pločama napisao Deset zapovesti i dao ih Mojsiju.

Izraelci su posle nekog vremena pomislili da ih je Mojsije napustio. Rekli su Aronu: „Treba nam neko ko će nas voditi. Načini nam boga!“ Tada im je Aron rekao: „Dajte mi zlato koje imate.“ Onda je pretopio to zlato i od njega napravio tele. Narod je povikao: „To je naš Bog koji nas je izveo iz Egipta!“ Zatim su počeli da se klanjaju pred tim zlatnim teletom i da igraju i pevaju. Da li je to što su radili bilo u redu? Nije, zato što su obećali da će služiti samo Jehovi. Tako nisu održali obećanje koje su mu dali.

Jehova je video šta se događa i rekao je Mojsiju: „Siđi među narod. Ne slušaju me i klanjaju  se lažnom bogu.“ Mojsije je sišao s gore, noseći u rukama dve kamene ploče.

Dok se približavao logoru, čuo je kako narod peva. Zatim je video kako igraju i klanjaju se zlatnom teletu. Zbog toga se mnogo naljutio. Bacio je na zemlju dve ploče i one su se razbile u paramparčad. Odmah zatim je zlatno tele smrvio u prah. A onda je pitao Arona: „Kako je ovaj narod uspeo da te natera da uradiš ovako strašnu stvar?“ Aron mu je rekao: „Nemoj da se ljutiš na mene. I sam znaš kakav je ovaj narod. Hteli su da im napravim nekog boga, pa sam bacio zlato u vatru i izašlo je ovo tele.“ Aron nije smeo to da uradi. Mojsije se ponovo popeo na goru i preklinjao Jehovu da oprosti narodu taj greh.

Jehova je oprostio onima koji su bili spremni da ga slušaju. Da li iz ovoga vidiš koliko je bilo važno da Izraelci poštuju Mojsija i da postupaju onako kako im je rekao?

„Kad daješ zavet Bogu, ne oklevaj da ga ispuniš, jer bezumnici nikome nisu mili. Ispuni svoj zavet“ (Propovednik 5:4)