Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Poučne priče iz Biblije

 27. PRIČA

Pobuna protiv Jehove

Pobuna protiv Jehove

Posle nekog vremena, dok su Izraelci bili u pustinji, Korej, Datan i Aviron, kao i još 250 ljudi, pobunili su se protiv Mojsija. Rekli su mu: „Dosta je bilo! Zašto da nam ti budeš vođa, a Aron prvosveštenik? Jehova je sa svima nama, a ne samo s tobom i Aronom.“ Jehovi se to nije dopalo. Smatrao je da su se pobunili direktno protiv njega.

Mojsije je rekao Koreju i njegovim pristalicama: „Dođite sutra pred sveti šator i ponesite sa sobom kadionice pune kâda. Jehova će pokazati koga je izabrao.“

Sutradan su Korej i njegovih 250 pristalica stali pred ulaz u šator sastanka gde je bio i Mojsije. Tu su prineli kâd kao da su sveštenici. Jehova je rekao Mojsiju i Aronu: „Odvojte se od Koreja i njegovih ljudi.“

Korej je došao pred sveti šator i pred Mojsija, ali Datan, Aviron i njihove porodice nisu hteli da dođu. Oni su sa svojim porodicama stajali ispred svojih šatora. Jehova je rekao Izraelcima da se sklone od Korejevih, Datanovih i Avironovih šatora. To su odmah i učinili. Tada se iznenada  zemlja otvorila i progutala ih! A kod svetog šatora, vatra od Jehove spalila je Koreja i njegovih 250 pristalica.

Jehova je zatim rekao Mojsiju: „Uzmi po jedan štap od poglavara svakog plemena i na njemu napiši ime svakog poglavara. Na štapu Levijevog plemena napiši Aronovo ime. Stavi ih u sveti šator, a štap onoga koga budem izabrao pustiće pupoljke.“

Sutradan je Mojsije izneo sve štapove iz svetog šatora i pokazao ih poglavarima plemena. Aronov štap ne samo što je pustio pupoljke, već su na njemu bili i zreli bademi. Jehova je tako potvrdio pda je za prvosveštenika izabrao Arona.

„Budite poslušni onima koji među vama predvode i budite im podložni“ (Jevrejima 13:17)

Saznajte više

BIBLIJSKI STRIPOVI

Korejeva pobuna

Da li se on bunio protiv Mojsija i Arona ili protiv nekog drugog?

BIBLIJSKE KARTICE

Biblijska kartica: Korej

Iz njegovih grešaka možemo naučiti nešto veoma važno.

NAUČIMO NEŠTO NOVO

Izraelski logor

Isecite delove slagalice i sastavite ih da biste odglumili ono što se desilo u biblijskoj priči o Koreju.