Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Poučne priče iz Biblije

 14. PRIČA

Rob poslušan Bogu

Rob poslušan Bogu

Jakov je dobio Josifa kad je već ostario i zato ga je voleo više od ostalih sinova. Kako su se Josifova starija braća osećala kad su to primetila? Bili su ljubomorni na njega i mrzeli su ga. Josif je jednom prilikom ispričao svojoj braći kakve je neobične snove sanjao. Oni su mislili da ti snovi znače da će se oni jednog dana klanjati pred njim. Zbog toga su ga još više mrzeli.

Jednog dana Josifova braća su čuvala ovce blizu Sihema. Jakov je poslao Josifa da ih obiđe. Kad su ga izdaleka ugledali, rekli su jedan drugome: „Evo dolazi onaj što sanja snove. Hajde da ga ubijemo!“ Uhvatili su ga i bacili u jednu duboku jamu. Ali Juda, jedan od njegove braće, rekao je: „Nemojmo ga ubiti nego ga prodajmo u roblje.“ Tako su za 20 srebrnika prodali Josifa madijanskim trgovcima koji su išli u Egipat.

Zatim su Josifovu haljinu iscepali i umočili u krv jarca kog su zaklali. Onda su je poslali svom ocu i poručili mu: „Zar nije ovo haljina tvog sina?“ Tako je Jakov pomislio da je divlja zver rastrgla Josifa. To mu je slomilo srce. Niko nije mogao da ga uteši.

Josif je u Egiptu prodat kao rob jednom uglednom čoveku koji se zvao Petefrije. Ali Jehova je bio uz Josifa. Petefrije je video da je Josif vredan i pouzdan. Zato mu je ubrzo poverio da nadgleda njegovo imanje.

Petefrijeva žena je primetila da je Josif zgodan i snažan. Iz dana u dan ga je nagovarala da spava s njom. Da li je  pristao na to? Ne, nije. Rekao joj je: „To ne bi bilo u redu. Moj gospodar ima poverenja u mene, a ti si mu žena. Zgrešio bih Bogu ako bih spavao s tobom!“

Petefrijeva žena je jednog dana pokušala da natera Josifa da spava s njom. Ona ga je zgrabila za haljinu, ali on je pobegao. Kada se Petefrije vratio kući, ona mu je rekla da ju je Josif napao. Bila je to laž. Petefrije se mnogo naljutio i bacio Josifa u zatvor. Ali Jehova nije zaboravio Josifa.

„Ponizite se, stoga, pod moćnu Božju ruku, da bi vas uzvisio kad bude vreme“ (1. Petrova 5:6)