Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Poučne priče iz Biblije

 15. PRIČA

Jehova izbavlja Josifa

Jehova izbavlja Josifa

Dok je Josif bio u zatvoru, faraon, vladar Egipta, sanjao je snove koje niko nije mogao da protumači. Ali onda je jedan sluga rekao faraonu da Josif može protumačiti njegove snove. Zato je faraon naredio da ga odmah dovedu.

Kada je faraon zamolio Josifa da mu protumači snove, on mu je rekao: „U Egiptu će biti sedam veoma rodnih godina kada će biti obilja hrane, a onda će biti sedam godina gladi. Izaberi nekog mudrog čoveka koji će skupljati zalihe hrane tako da narod ne pomre od gladi.“ Faraon je izabrao Josifa i rekao mu je da će pored njega on biti najmoćniji čovek u Egiptu. Kako je Josif mogao da protumači faraonove snove? Jehova mu je rekao šta znače.

Josif je tokom narednih sedam godina skupljao rod sa njiva i stavljao ga u skladišta. A zatim je celom zemljom zavladala glad, kao što je Josif i rekao. Ljudi su dolazili sa svih strana da kupe žito od Josifa. Josifov otac Jakov čuo je da u Egiptu ima žita, pa je poslao desetoricu svojih sinova da ga kupe.

Josif je odmah prepoznao svoju braću, ali oni njega nisu. Poklonili su mu se, baš kao što je video u jednom snu koji je kao dečak sanjao. Josif je želeo da sazna da li ga njegova braća još uvek mrze. Zato im je rekao: „Vi ste špijuni. Došli ste da vidite gde je zemlja nezaštićena.“ A oni su mu rekli: „To nije istina. Mi smo iz Hanana i nas je 12 braće. Jedan naš  brat je umro, a najmlađi je ostao kod oca.“ Tada im je Josif rekao: „Poverovaću vam ako mi dovedete najmlađeg brata.“ Tako su se oni vratili svome ocu.

Kada su ponovo ostali bez žita, Jakov je opet poslao svoje sinove u Egipat. Ovog puta su poveli sa sobom Venijamina, koji je bio najmlađi. Josif je hteo da vidi da li su se njegova braća promenila. Zato je sakrio srebrni pehar u Venijaminovu vreću sa žitom i optužio ih da su ga pokrali. Prepali su se kad su Josifove sluge našle pehar u Venijaminovoj vreći. Preklinjali su Josifa da kazni njih umesto Venijamina.

Tada se Josif uverio da su se njegova braća promenila. Više nije mogao da skriva svoja osećanja. Zaplakao je i rekao: „Ja sam vaš brat Josif. Da li je moj otac još živ?“ Njegova braća su se veoma uplašila. Ali on im je rekao: „Nemojte da se ljutite na sebe zbog onoga što ste mi učinili. Bog me je ovamo poslao da bi vam spasao život. A sada požurite kući i dovedite mi oca.“

Oni su se vratili kući, ispričali ocu radosne vesti i doveli ga u Egipat. Josif je nakon mnogo godina ponovo bio sa svojim ocem.

„Ako vi ne oprostite ljudima njihove prestupe, ni vaš Otac neće vama oprostiti vaše prestupe“ (Matej 6:15)