Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 20. PRIČA

Sledećih šest nevolja

Sledećih šest nevolja

Mojsije i Aron su otišli kod faraona da mu prenesu šta mu je Bog rekao: „Ako ne pustiš moj narod, poslaću na tebe obade.“ Obadi su velike muve koje ujedaju ljude i životinje. Rojevi obada preplavili su kuće Egipćana, i bogatih i siromašnih. Cela zemlja je bila puna obada. Ali u zemlji Gesem, u kojoj su živeli Izraelci, nije ih bilo. Prve tri nevolje pogodile su i Izraelce, ali od ove nevolje pa nadalje stradali su samo Egipćani. Faraon je rekao Mojsiju i Aronu: „Molite Jehovu da otera ove obade. A narod može da ide.“ Ali kada je Jehova oterao obade, faraon se predomislio. Hoće li se ikada dozvati pameti?

Jehova je rekao: „Ako faraon ne pusti moj narod, egipatska stoka će se razboleti i uginuti.“ Sutradan je tako i bilo. Sva egipatska stoka je uginula, a od izraelske stoke nije uginulo ništa. Ali faraon je i dalje bio tvrdoglav i nije popuštao.

Jehova je zatim rekao Mojsiju da ide kod faraona i da baci pepeo u vazduh. Taj pepeo se pretvorio u prah koji je padao na Egipćane po celoj zemlji. Od njega su ljudi i životinje imali bolne rane po telu. Ali faraon ni tada nije hteo da pusti Izraelce.

Jehova je ponovo poslao Mojsija kod faraona da mu kaže: „Zar ti još uvek nećeš da pustiš moj narod? E zato će sutra padati veliki grad.“  Sutradan je Jehova poslao grad, gromove i vatru s neba. Bila je to najgora oluja do tada. Grad je polomio drveće i uništio njive, ali se tako nešto u Gesemu nije dogodilo. Faraon je rekao Mojsiju i Aronu da se mole Jehovi da prestane oluja i da zatim mogu da idu.“ Ali čim su kiša i grad prestali, faraon se opet predomislio.

Onda je Mojsije rekao: „Jehova će dovesti skakavce koji će pojesti ono što je ostalo posle grada.“ Milioni skakavaca su opustošili polja i ogolili svako drvo. Faraon je rekao Mojsiju i Aronu da mole Jehovu da otera skakavce. Ali čak i kada je Jehova to učinio, faraon je i dalje ostao pri svome.

Jehova je rekao Mojsiju: „Ispruži ruku prema nebu.“ Čim je Mojsije to uradio, na zemlju se spustila gusta tama. Egipćani tri dana nisu videli ni prst pred okom. Samo su Izraelci imali svetla u svojim kućama.

Faraon je rekao Mojsiju: „Vi i vaš narod možete da idete, ali stoku morate da ostavite.“ Mojsije mu je objasnio da moraju sa sobom povesti i stoku da bi mogli da prinesu Jehovi žrtve. Na to se faraon mnogo naljutio i rekao: „Sklanjaj mi se s očiju! Ako te još jednom budem video, ubiću te.“

„Opet ćete videti razliku između pravednog i zlog, između onog ko služi Bogu i onog ko mu ne služi“ (Malahija 3:18)