Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Poučne priče iz Biblije

 21. PRIČA

Deseta nevolja

Deseta nevolja

Mojsije je obećao faraonu da više neće dolaziti kod njega. Ali pre nego što je otišao, rekao mu je: „U ponoć će pomreti svi prvenci u Egiptu, od faraonovog sina do sinova slugu i sluškinja.“

Jehova je rekao Izraelcima da pripreme jedan poseban obrok: „Zakoljite jagnje ili jare od godinu dana i njegovom krvlju obeležite ulazna vrata. Ispecite meso i jedite ga sa beskvasnim hlebom. Obucite se, obujte se i budite spremni za polazak. Te noći ću vas osloboditi.“ Možeš li samo zamisliti koliko su Izraelci bili uzbuđeni?

Jehova je u ponoć poslao svog anđela u svaku kuću u Egiptu. U svim kućama čija vrata nisu bila obeležena krvlju pomrli su prvenci. Ali anđeo je zaobišao kuće čija su vrata bila obeležena krvlju. Svaki Egipćanin, bilo da je bio bogat ili siromašan, izgubio je dete. Ali kod Izraelaca nijedno dete nije umrlo.

Čak je i faraon izgubio sina. Pošto više nije mogao da izdrži, pozvao je Mojsija i Arona i rekao im: „Ustanite i odlazite od mog naroda. Idite da služite svom Bogu. Uzmite i stoku sa sobom, samo idite!“

 Izraelci su se rasporedili po porodicama i plemenima i tako izašli iz Egipta dok im je pun mesec obasjavao put. Bilo je 600 000 muškaraca i još mnogo žena i dece. Sa njima su pošli i ljudi iz drugih naroda da bi i oni služili Jehovi. Izraelci su napokon bili slobodni!

Jehova nije želeo da zaborave kako ih je spasao iz Egipta. Zato im je rekao da svake godine na taj dan pripremaju isti takav obrok u znak sećanja na ono što se dogodilo. Taj dan je postao praznik koji je nazvan Pasha.

„Ostavio sam te da živiš, da na tebi pokažem svoju moć i da se moje ime objavi po celoj zemlji“ (Rimljanima 9:17)