U ovom delu ćemo saznati nešto o Josifu, Jovu, Mojsiju i Izraelcima. Svima njima je Satana Ðavo naneo mnoge nevolje. Neki su trpeli nepravdu, bili su bačeni u zatvor, postali su robovi i mnogo su patili kada im je smrt odnela one koje su voleli. Ali Jehova ih je i u takvim situacijama štitio na razne načine. Ako imate decu, pomozite im da razumeju kako su sve te Jehovine sluge sačuvale veru u tako teškim trenucima.

Jehova je Egipćanima naneo deset nevolja da bi pokazao koliko je moćniji od svih njihovih bogova. Objasnite svojoj deci kako je Jehova štitio svoj narod u prošlosti i kako to čini danas.