Nojevi sinovi i njihove žene su nakon Potopa imali mnogo dece. Kako su njihove porodice rasle, tako su počeli da se sele po čitavoj zemlji, baš kao što im je Jehova rekao.

Ali neki nisu slušali Jehovu. Govorili su: „Hajde da sagradimo grad i da u njemu ostanemo. Sazidaćemo kulu koja će biti visoka sve do neba. Tako ćemo postati slavni.“

 Jehovi se nije dopalo to što su ljudi radili i zato je odlučio da ih u tome prekine. Da li znaš kako je to uradio? Odjednom je učinio da govore različitim jezicima. Pošto više nisu mogli da razumeju jedni druge, prestali su da zidaju kulu. Grad koji su sagradili postao je poznat kao Vavilon, a ta reč znači „zbrka“. Ljudi su počeli da odlaze odatle i da žive svuda po zemlji. Ali su i tamo gde su se odselili nastavili da rade ono što je zlo. Da li je i tada bilo ljudi koji su voleli Jehovu? To ćemo saznati u sledećoj priči.

„Ko se uzvisuje biće ponižen, a ko se ponizuje biće uzvišen“ (Luka 18:14)