Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Poučne priče iz Biblije

 10. PRIČA

Setite se Lotove žene

Setite se Lotove žene

Lot je živeo u Hananu sa svojim stricem Avrahamom. Njihova stada su bila toliko velika da nije bilo dovoljno pašnjaka za sve. Zato je Avraham rekao Lotu: „Više ne možemo da živimo zajedno. Molim te, izaberi na koju ćeš stranu poći, a ja ću onda otići na suprotnu.“ To što je Avraham uradio stvarno je bilo nesebično.

Lot je izabrao veoma lep kraj u blizini grada Sodoma. Tamo je bilo dosta izvora i zelenih polja. Zato se tamo preselio sa svojom porodicom.

Stanovnici Sodoma i obližnje Gomore bili su veoma zli. Zapravo, bili su toliko zli da je Jehova odlučio da uništi te gradove. Ali Bog je želeo da spase Lota i njegovu porodicu, pa je zato poslao dva anđela koji su im rekli: „Požurite! Izađite iz grada jer će ga Jehova uništiti!“

Lot je odugovlačio i nije odmah krenuo. Zato su anđeli uzeli za ruku njega, njegovu ženu i njegove dve ćerke, pa su ih izveli iz grada i rekli im: „Bežite da sačuvate život i ne osvrćite se. Ako se osvrnete, poginućete!“

Kad su stigli do grada Sigora, Jehova je na Sodom i Gomoru pustio kišu od vatre i sumpora. Ta dva grada su bila potpuno uništena. Lotova žena nije poslušala Jehovu i kada se osvrnula postala je stub soli. Mora da je njena porodica  bila mnogo tužna što je to učinila. Ali Lot i njegove ćerke bili su na sigurnom jer su slušali Jehovu. Iz ovoga možemo izvući pouku da je veoma važno da u svemu slušamo Jehovu.

„Setite se Lotove žene“ (Luka 17:32)