Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 13. PRIČA

Jakov i Isav se mire

Jakov i Isav se mire

Jehova je obećao Jakovu da će ga štititi kao što je štitio Avrahama i Isaka. Jakov se naselio u Haranu, tu se oženio, dobio decu i veoma se obogatio.

Jehova je rekao Jakovu: „Vrati se svojoj kući.“ Tako su Jakov i njegova porodica krenuli na dug put. Posle nekog vremena sluge su mu javile: „Dolazi tvoj brat Isav sa još 400 ljudi!“ Jakov se uplašio da će Isav napasti njega i njegovu porodicu i zato se molio Jehovi da ga izbavi od Isava. Sutradan je Jakov poslao Isavu na poklon mnogo ovaca, koza, krava, kamila i magaraca.

Te noći dok je Jakov bio sam, ugledao je jednog anđela! Taj anđeo se rvao s njim sve do jutra. Jakov se nije predao iako je bio povređen. Anđeo mu je rekao: „Pusti me.“ Ali Jakov mu je rekao da neće to učiniti dok ga ne blagoslovi.

Taj anđeo je blagoslovio Jakova. Tada je Jakov znao da Jehova neće dozvoliti da mu Isav učini neko zlo.

Ujutru je Jakov u daljini ugledao Isava i još 400 ljudi. Jakov je išao ispred svoje porodice i poklonio se svom bratu sedam puta. Isav je potrčao prema Jakovu i zagrlio ga. Obojica su zaplakala i pomirila se. Da li misliš da se Jehovi dopalo kako je Jakov postupio u toj situaciji?

 Kasnije se Isav vratio svojoj kući, a Jakov je nastavio dalje. Jakov je imao 12 sinova. Oni su se zvali Ruvim, Simeon, Levije, Juda, Dan, Neftalim, Gad, Asir, Isahar, Zavulon, Josif i Venijamin. Jehova je posle preko Josifa spasao svoj narod. Znaš li kako? Hajde da vidimo.

„Volite svoje neprijatelje i molite se za one koji vas progone, da biste bili sinovi svog Oca koji je na nebesima“ (Matej 5:44, 45)