Avraham je naučio svog sina Isaka da voli Jehovu i da veruje u sva Jehovina obećanja. Ali kada je Isak imao oko 25 godina, Jehova je tražio od Avrahama da učini nešto što je bilo veoma teško. O čemu se radilo?

Bog je rekao Avrahamu: „Molim te, uzmi svog sina jedinca i prinesi ga na žrtvu na brdu u zemlji Moriji.“ Avraham nije znao zašto je Jehova to tražio od njega, ali ga je ipak poslušao.

Rano ujutru je sa Isakom i dvojicom slugu krenuo prema Moriji. Posle tri dana pešačenja u daljini su ugledali brda. Avraham je rekao svojim slugama da ih sačekaju dok on i Isak odu da prinesu žrtvu. Avraham je dao Isaku da ponese drva, a on je poneo nož. Isak je upitao svog oca: „Gde je ovca koju ćemo prineti na žrtvu?“ A on mu je odgovorio: „Jehova će se pobrinuti za to, sine moj.“

Kada su stigli do mesta koje je Jehova pokazao Avrahamu, napravili su oltar. Zatim je Avraham svezao Isaku ruke i noge i položio ga na oltar.

U trenutku kada je podigao nož, Jehovin anđeo ga je pozvao s neba i rekao mu: „Avrahame! Ne diži ruku na dete! Sada znam da veruješ Bogu jer si bio spreman da žrtvuješ svog sina.“ Tada je Avraham ugledao  ovna koji se rogovima zapleo u žbunje. Odmah je odvezao Isaka i umesto njega prineo na žrtvu ovna.

Od tada je Jehova smatrao Avrahama svojim prijateljem. Znaš li zašto? Avraham je činio sve što je Jehova tražio od njega, čak i onda kad nije razumeo zašto to traži.

Jehova je ponovio obećanje koje je dao Avrahamu da će ga blagosloviti i da će imati mnogo potomaka. On mu je takođe obećao da će preko njegove porodice blagosloviti sve dobre ljude na zemlji.

„Bog je toliko voleo svet da je dao svog jedinorođenog Sina, da niko ko iskazuje veru u njega ne bude uništen, nego da ima večni život“ (Jovan 3:16)