Nedaleko od Vavilona nalazio se grad Ur, u kome su se ljudi klanjali mnogim bogovima. Ali u njemu je živeo i jedan čovek koji je služio samo Jehovi. On se zvao Avraham.

Jehova je rekao Avrahamu: „Ostavi svoj dom i svoju rodbinu i idi u zemlju koju ću ti pokazati.“ Zatim mu je Bog obećao: „Od tebe će nastati velik narod i preko tebe ću učiniti dobro mnogim ljudima po čitavoj zemlji.“

Avraham nije znao kuda ga Jehova šalje, ali je imao poverenja u njega. Tako su Avraham, njegova žena Sara, njegov otac Tara i njegov bratanac Lot spakovali svoje stvari i krenuli na dug put.

 Avraham je imao 75 godina kada je sa svojom porodicom napokon stigao u zemlju koju je Jehova hteo da mu da. Ta zemlja se zvala Hanan. Tamo mu se Bog obratio i obećao mu: „Svu ovu zemlju koju vidiš daću tvojoj deci“. Ali Avraham i Sara su već bili stari i nisu imali dece. Kako je onda Jehova ispunio svoje obećanje?

„Verom je Avraham [...] poslušao i otišao na područje koje je trebalo da dobije u nasledstvo. Otišao je, iako nije znao kuda ide“ (Jevrejima 11:8)