U Bibliji se spominje svega nekoliko ljudi koji su služili Jehovi tokom godina koje su usledile nakon Potopa. Jedan od njih je bio Avraham, za koga se kaže da je bio Jehovin prijatelj. Zašto ga je Jehova nazvao svojim prijateljem? Ako imate decu, objasnite im da je Jehovi stalo do njih i da želi da im pomogne. Poput Avrahama, Lota, Jakova i drugih ljudi koji su bili verni Jehovi i mi mu se slobodno možemo obratiti za pomoć. Možemo biti sigurni da će Jehova održati sva obećanja koja je dao.