Jednog dana dok je Eva bila sama, zmija joj je rekla: „Da li vam je Bog stvarno zabranio da jedete plodove sa drveća u vrtu?“ Eva joj je odgovorila: „Ne, nije nam sve zabranio, nego je rekao da ne smemo da jedemo plod samo s jednog drveta. Ako ga budemo jeli, umrećemo.“ Zmija joj je rekla: „Nećete umreti, nego ako ga budete jeli postaćete kao Bog.“ Da li je to bila istina? Nije, to je bila laž. Eva je poverovala u tu laž. Što je više gledala taj plod, sve više je želela da ga proba. Ubrala ga je i probala, a zatim ga je dala Adamu. On je dobro znao da će umreti ako ne budu slušali Boga. Ali Adam je ipak pojeo plod koji mu je Eva dala.

Jehova je kasnije pitao Adama i Evu zašto ga nisu slušali. Adam je rekao da je Eva kriva, a Eva je rekla da je zmija kriva. Jehova je Adama i Evu isterao iz vrta zato što ga nisu poslušali. Na ulazu u vrt postavio je anđele i plameni mač da Adam i Eva više nikada ne bi mogli da se vrate.

Jehova je rekao da će i onaj ko je slagao Evu biti kažnjen. Ali nije zmija slagala Evu jer Jehova nije stvorio zmije da govore. Jedan zli anđeo je učinio da izgleda kao da zmija govori. Tako je prevario Evu. Taj anđeo je nazvan Satana Ðavo. Jehova će uništiti Satanu i on više neće moći da tera ljude da čine loše stvari.

„Ðavo [...] je bio ubica ljudi od početka i nije ostao postojan u istini, jer u njemu nema istine“ (Jovan 8:44, fusnota)