Zašto je Jehova rešio da uništi svet Potopom? Još na početku ljudske istorije počela je jedna borba — borba između dobra i zla. Neki poput Adama i Eve i njihovog sina Kaina stali su na stranu zla. A drugi, kao što su bili Avelj i Noje, stali su na stranu dobra. Međutim, većina ljudi je bila toliko zla da je Jehova uništio tadašnji svet. U ovom delu ćemo videti da je Jehovi važno na koju ćemo stranu stati i da nikada neće dozvoliti da zlo pobedi.