Jedan čovek koji nije mogao da hoda svakog dana je sedeo kod hramskih vrata i prosio. Jednog popodneva ugledao je Petra i Jovana kako ulaze u hram i tražio je od njih milostinju. Tada mu je Petar rekao: „Imam da ti dam nešto bolje od novca. U ime Isusa, ustani i hodaj!“ Petar mu je pomogao da ustane i čovek je prohodao! Ljudi koji su to videli bili su oduševljeni i mnogi od njih su postali vernici.

Ali sveštenici i sadukeji su kipteli od besa. Uhvatili su apostole, izveli ih pred sud i ispitivali ih ko im je dao moć da izleče tog čoveka. Petar im je rekao: „Isus Hrist, koga ste vi ubili, dao nam je tu moć.“ Tada su im zapretili da više ne govore o Isusu. Ali apostoli su im rekli: „Mi jednostavno ne možemo prestati da govorimo o njemu!“

Čim su Petar i Jovan bili oslobođeni, otišli su kod drugih učenika i ispričali im šta se dogodilo. Zajedno su se molili Jehovi: „Pomozi nam da budemo hrabri i da nastavimo da propovedamo.“ Jehova im je dao svoj sveti duh i oni su nastavili da propovedaju i da leče. Mnogi ljudi su postali vernici. Sadukeji su bili toliko ljubomorni na apostole da su ih uhvatili i bacili u zatvor. Ali tokom noći, Jehova je poslao jednog anđela koji je otvorio zatvorska vrata i rekao apostolima: „Ponovo idite u hram i tamo poučavajte narod.“

Već sledećeg jutra neko je sudijama javio: „Zatvor je zaključan, ali nema onih ljudi koje ste uhapsili. Eno ih u hramu, poučavaju narod!“ Apostoli su bili ponovo uhapšeni i izvedeni pred sudije. Prvosveštenik im je rekao: „Zar vam nismo naredili da više ne  govorite o Isusu?“ A Petar mu je na to odgovorio: „Više moramo slušati Boga nego ljude.“

Verske vođe su toliko pobesnele da su htele da pobiju apostole. Ali jedan farisej koji se zvao Gamalilo ustao je i rekao: „Pazite! Možda je Bog ipak sa ovim ljudima. Da li stvarno želite da se borite protiv Boga?“ Iako su uzeli u obzir to što im je rekao, išibali su apostole i naredili im da više ne propovedaju, a onda su ih pustili na slobodu. Ali to nije moglo zaustaviti apostole. Nastavili su da hrabro propovedaju dobru vest i u hramu i od kuće do kuće.

„Bogu se moramo pokoravati, a ne ljudima“ (Dela apostolska 5:29)