Dok je apostol Jovan bio zatočen na ostrvu Patmosu, Isus mu je dao 16 vizija o budućnosti. U tim vizijama je bilo otkriveno da će Božje ime biti posvećeno, da će doći njegovo Kraljevstvo i da će se njegova volja vršiti kako na nebu tako i na zemlji.

Jovan je u jednoj od tih vizija video Jehovu kako sedi na svom veličanstvenom prestolu na nebu, okružen sa 24 starešine obučene u bele haljine sa zlatnim krunama na glavi. Oko prestola su sevale munje i čuli su se gromovi. Dvadeset i četiri starešine su pale pred Jehovom i poklonile mu se. U jednoj drugoj viziji video je kako veliko mnoštvo ljudi iz svih naroda i jezika služi Jehovi. Jagnje, koje predstavlja Isusa, brine o njima i vodi ih na izvore voda života. Nešto kasnije, u jednoj drugoj viziji, video je kako Isus počinje da vlada kao Kralj na nebu, zajedno sa 24 starešine. U sledećoj viziji video je kako se Isus bori sa zmajem, to jest sa Satanom, i njegovim demonima. Isus ih je zbacio s neba na zemlju.

 Jovan je zatim video prelep prizor. Jagnje je sa 144 000 suvladara stajalo na gori Sion. Video je i jednog anđela kako leti oko zemlje i govori ljudima da se boje Boga i da mu daju slavu.

U sledećoj viziji video je Armagedon. Tokom tog rata Isus je sa svojom vojskom uništio Satanin zli svet. U poslednjoj viziji video je da i na nebu i na zemlji vlada savršen sklad. Satana i njegovo potomstvo potpuno su uništeni. Svi na nebu i na zemlji slave Jehovino sveto ime i služe samo njemu.

„Staviću neprijateljstvo između tebe i žene i između tvog potomstva i njenog potomstva. Ono će ti glavu zdrobiti, a ti ćeš ga u petu raniti“ (Postanak 3:15)