Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Poučne priče iz Biblije

 91. PRIČA

Isusovo uskrsenje

Isusovo uskrsenje

Kada je Isus umro, jedan bogat čovek koji se zvao Josif zamolio je Pilata da mu dozvoli da skine Isusovo telo sa stuba. Zatim je Josif umotao Isusovo telo u laneno platno sa mirisnim biljem i položio ga u nov grob. Na ulaz u grob postavio je težak kamen. Sveštenički glavari su rekli Pilatu: „Plašimo se da će neki Isusovi učenici ukrasti njegovo telo i posle reći da je uskrsnuo.“ Zato im je Pilat rekao: „Zapečatite grob i postavite stražu.“

Tri dana kasnije, rano ujutru, neke žene su otišle do groba i videle da je kamen sklonjen. Zavirile su unutra i videle jednog anđela koji im je rekao: „Ne bojte se. Isus je uskrsnuo. Idite i recite njegovim učenicima da će ga naći u Galileji.“

Marija Magdalena je požurila da nađe Petra i Jovana. Rekla im je da je neko uzeo Isusovo telo. Tada su Petar i Jovan otrčali do groba i kada su videli da je prazan, vratili su se kući.

Kada je Marija ponovo došla do groba, unutra je videla dva anđela i rekla im: „Ne znam gde su odneli mog Gospoda.“ A onda je ugledala jednog čoveka i pomislivši da je baštovan, rekla mu je: „Gospodine, molim vas recite mi gde ste ga odneli.“ Ali kada je izgovorio njeno ime, shvatila je da je to Isus. Uzviknula je: „Učitelju“, i čvrsto ga zagrlila. Isus joj je rekao: „Idi i reci mojoj braći da si me videla.“ Ona je odmah otrčala, pronašla učenike i rekla im da je videla Isusa.

Nešto kasnije tog istog dana, dvojica učenika su iz Jerusalima išla za Emaus. Jedan čovek im se pridružio i pitao ih o čemu razgovaraju. Oni su mu odgovorili: „Zar niste čuli? Pre tri dana sveštenički glavari su ubili Isusa, a sada neke žene kažu da je oživeo!“ Tada ih je taj čovek upitao: „Zar ne verujete prorocima? Oni su rekli da će Hrist umreti i zatim oživeti.“ Onda je nastavio da im  objašnjava stihove iz Svetih spisa. Stigavši do Emausa, učenici su ga pozvali da ostane s njima. Kada se za večerom pomolio i izlomio hleb, shvatili su da je to Isus. A onda je nestao pred njihovim očima.

Ta dvojica učenika su požurila nazad u Jerusalim do kuće u kojoj su se okupili apostoli i ispričali im šta se dogodilo. Dok su bili u toj kući, Isus se pojavio pred svima njima. U prvom momentu nisu mogli da veruju da je to on. A onda im je rekao: „Pogledajte moje ruke i dodirnite me. Napisano je da će Hrist ustati iz mrtvih.“

„Ja sam put i istina i život. Niko ne dolazi k Ocu osim preko mene“ (Jovan 14:6)

Saznajte više

ISUS — PUT, ISTINA I ŽIVOT

Isusova sahrana

Zašto je bilo važno sahraniti Isusa pre zalaska sunca?

ISUS — PUT, ISTINA I ŽIVOT

Prazan grob

Nakon što je uskrsnuo, Isus se prvo pojavio pred ženama koje su ga sledile, a ne pred apostolima.

ISUS — PUT, ISTINA I ŽIVOT

Isusova pojavljivanja pred mnogima

Kako je Isus svojim učenicima dokazao da je uskrsnuo?