Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Poučne priče iz Biblije

 88. PRIČA

Isusovo hapšenje

Isusovo hapšenje

Isus je sa svojim apostolima prošao dolinu Kedron i uputio se ka Maslinskoj gori. Već je bila prošla ponoć i mesec je bio pun. Kad su stigli u getsimanski vrt, Isus im je rekao: „Ostanite ovde i čekajte me.“ Onda je otišao malo dalje u vrt i spustio se na kolena. Obuzet žalošću, u molitvi je rekao Jehovi: „Neka bude onako kako ti želiš.“ Tada je Jehova poslao jednog anđela da ohrabri Isusa. Kad se vratio kod apostola, zatekao ih je kako spavaju. Probudio ih je rečima: „Ustanite! Sad nije vreme da spavate! Došao je čas da budem predat svojim neprijateljima.“

Ubrzo je stigao Juda sa gomilom ljudi naoružanih mačevima i motkama. Znao je gde bi Isus mogao da bude jer su često zajedno dolazili u taj vrt. Juda je rekao vojnicima da će im pokazati ko je Isus. Prišao mu je i rekao: „Zdravo Učitelju“, i poljubio ga. Na to mu je Isus rekao: „Judo, zar me poljupcem izdaješ?“

Isus je stao pred sve te ljude i pitao ih: „Koga tražite?“ A oni su odgovorili: „Isusa Nazarećanina.“ Kada im je rekao da je on taj koga traže, oni su se povukli i pali na zemlju. Isus ih je ponovo upitao koga traže, a oni su opet odgovorili da traže Isusa Nazarećanina. Isus im je zato ponovio: „Rekao sam vam da sam ja taj koga tražite. Pustite ove ljude da idu.“

Kada je Petar shvatio šta se dešava, izvukao je mač i odsekao uho prvosveštenikovom robu koji se zvao Malho. Ali Isus mu je dotakao uho i izlečio ga. Tada je rekao Petru: „Spusti taj mač. Ko se bori mačem, od mača će i poginuti.“ Vojnici su  uhvatili Isusa i vezali mu ruke, a apostoli su se razbežali. Odveli su ga kod svešteničkog poglavara Ane. On ga je ispitivao, a zatim ga poslao u kuću prvosveštenika Kajafe. Ali šta se desilo sa apostolima?

„U svetu imate nevolju, ali budite hrabri, ja sam pobedio svet“ (Jovan 16:33)