Neko vreme nakon što se Isus pojavio apostolima, Petar je odlučio da ode na Galilejsko more da lovi ribu. Toma, Jakov, Jovan i još neki učenici krenuli su s njim. Celu noć su proveli na moru ali ništa nisu ulovili.

Rano ujutru videli su kako jedan čovek stoji na obali. Doviknuo im je: „Jeste li nešto ulovili?“ Kad su mu odgovorili da nisu, rekao im je: „Bacite mrežu s desne strane čamca.“ Kad su to uradili, u mrežu se uhvatilo toliko riba da nisu mogli da je izvuku. Jovan je u tom trenutku shvatio da je taj čovek Isus i rekao je: „To je Gospod!“ Petar je odmah skočio u vodu i otplivao do obale. Drugi učenici su došli čamcem.

Kad su stigli na obalu, videli su kako Isus peče hleb i ribu na žaru. Rekao im je da donesu još malo ribe koju su ulovili. Zatim ih je pozvao da doručkuju.

 Kad su završili s doručkom, Isus je upitao Petra: „Da li me voliš više nego što voliš da loviš ribu?“ Petar mu je odgovorio: „Da, Gospode, znaš da više volim tebe.“ Isus je rekao: „Onda hrani moje jaganjce.“ Isus ga je opet upitao: „Voliš li me Petre?“ Odgovorio mu je: „Gospode, znaš da te volim.“ Na to je Isus rekao: „Pasi moje ovčice.“ Isus ga je po treći put pitao isto. Petar se ražalostio i rekao mu: „Gospode, ti sve znaš. Dobro znaš da te volim.“ Isus mu je rekao: „Hrani moje ovčice.“ A zatim je dodao: „Pođi za mnom.“

„Rekao im je: ’Pođite za mnom, i učiniću vas ribarima ljudi.‘ Oni su odmah ostavili mreže i pošli za njim“ (Matej 4:19, 20)