Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Poučne priče iz Biblije

 78. PRIČA

Isus propoveda o Božjem Kraljevstvu

Isus propoveda o Božjem Kraljevstvu

Isus je ubrzo nakon svog krštenja počeo da propoveda da se Božje Kraljevstvo približilo. Njegovi učenici su ga pratili po čitavoj Galileji i Judeji. Kada se Isus vratio u svoj rodni grad Nazaret, ušao je u sinagogu, otvorio svitak proroka Isaije i naglas pročitao sledeće reči: „Jehova mi je dao sveti duh da bih propovedao dobru vest.“ Šta je to značilo? To je značilo da je Isus dobio sveti duh prvenstveno da bi propovedao dobru vest, a ne da bi činio čuda kao što je to narod želeo. A onda je onima koji su bili u sinagogi rekao: „Danas se ovo proročanstvo ispunilo.“

Isus je zatim otišao na Galilejsko more, gde je sreo četvoricu svojih učenika koji su bili ribari. Pozvao ih je da pođu za njim i da postanu ribari ljudi. Bili su to Petar, Andrija, Jakov i Jovan. Oni su odmah ostavili svoje ribarske mreže i pošli za njim. Išli su po celoj Galileji, propovedajući o Božjem Kraljevstvu. Propovedali su u sinagogama, na trgovima i na ulicama. Pratilo ih je mnogo ljudi. Svuda se pričalo o Isusu, čak i u dalekoj Siriji.

Nakon nekog vremena, Isus je svojim sledbenicima dao moć da leče ljude i da isteruju demone. Narod je išao za Isusom dok je propovedao od grada do grada i od sela do sela. Neke bogobojazne žene, među kojima su bile Marija Magdalena, Jovana, Susana i druge, pomagale su Isusu i njegovim sledbenicima.

Isus je poučio svoje učenike kako da propovedaju, a zatim ih je poslao po gradovima i selima. Dok su propovedali širom Galileje, mnogi od onih koji su ih slušali postali su učenici i krstili se. Bilo ih je toliko da ih je Isus uporedio sa klasjem žita na poljima zrelim za žetvu. Zato je rekao: „Molite se Jehovi da pošalje još radnika na žetvu.“ Kasnije je izabrao još 70 učenika i poslao ih po dvojicu da propovedaju po celoj Judeji. Svim ljudima su propovedali  o Božjem Kraljevstvu. Kada su se učenici vratili, jedva su čekali da ispričaju Isusu šta im se sve desilo. Ðavo nije mogao učiniti ništa da bi ih sprečio da propovedaju.

Isus je želeo da njegovi učenici nastave to važno delo i kada se on bude vratio na nebo. Zato im je rekao: „Propovedajte dobru vest po celom svetu. Učite ljude onome što piše u Božjoj Reči i zatim ih krstite.“

„I drugim gradovima moram objaviti dobru vest o Božjem kraljevstvu, jer sam radi toga poslat“ (Luka 4:43)

Saznajte više

ISUS — PUT, ISTINA I ŽIVOT

Sedamdesetorica poslata u propovedanje

Dok je bio u Judeji, Isus je poslao u parovima 70 učenika da propovedaju o Kraljevstvu. Gde su oni propovedali — u sinagogama ili po kućama?

ISUS — PUT, ISTINA I ŽIVOT

Isusovi prvi učenici

Šta je uverilo prvih šest Isusovih učenika da je on Mesija?