Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 85. PRIČA

Isus leči na sabat

Isus leči na sabat

Fariseji su mrzeli Isusa i tražili su neki razlog da ga uhapse. Govorili su da on ne sme da leči na sabat. Ali baš jednog sabata, Isus je video čoveka slepog od rođenja kako prosi na ulici. Rekao je svojim učenicima: „Sada ćete videti kako će Božja sila pomoći ovom čoveku.“ Isus je pljunuo na zemlju i od pljuvačke napravio blato koje je stavio tom čoveku na oči. Zatim mu je rekao: „Idi i umij se na jezercetu Siloamu.“ Čim je to učinio, progledao je.

Ljudi su bili zaprepašćeni. Pitali su: „Da li je ovo onaj isti čovek koji je sedeo i prosio ili samo liči na njega?“ A on im je na to odgovorio: „Ja sam taj koji je od rođenja bio slep!“ Ljudi su ga pitali: „Kako to da si progledao?“ A kada im je ispričao šta mu se desilo, odveli su ga kod fariseja.

Čovek je objasnio farisejima da je progledao kada mu je Isus stavio blato na oči i rekao mu da se umije u jezercetu. Oni su na to rekli: „Ako Isus leči na sabat, ta njegova moć nije od Boga.“ Ali drugi su govorili: „Da njegova moć nije od Boga, ne bi ni mogao da leči.“

Fariseji su pozvali roditelje tog čoveka i  pitali ih: „Kako to da je vaš sin progledao?“ Oni su se uplašili jer su fariseji pretili da će izbaciti iz sinagoge svakoga ko veruje u Isusa. Zato su rekli: „Ne znamo. Pitajte njega.“ Fariseji su nastavili da ispituju tog čoveka sve dok im nije rekao: „Sve sam vam lepo ispričao. Zašto me još ispitujete?“ Fariseji su se mnogo razbesneli i oterali ga.

Isus je potražio tog čoveka i kad ga je našao upitao ga je: „Veruješ li u Mesiju?“ On je odgovorio: „Verovao bih kada bih znao ko je to.“ Isus mu je tada rekao: „Ja sam Mesija.“ To je stvarno bilo lepo od Isusa. Ne samo što je izlečio čoveka već mu je i pomogao da stekne veru.

„Vi ste u zabludi, jer ne poznajete ni Pisma ni Božju moć“ (Matej 22:29)