Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Poučne priče iz Biblije

 83. PRIČA

Isus hrani hiljade ljudi

Isus hrani hiljade ljudi

Neposredno pre Pashe 32. n. e., apostoli su se vratili kod Isusa nakon što su propovedali po gradovima i selima. Pošto su bili umorni, Isus ih je pozvao da čamcem odu do Vitsaide, gde su mogli malo da se odmore. Ali kada se čamac približio obali, Isus je video da ih čekaju hiljade ljudi. Iako je želeo da bude nasamo sa svojim apostolima, bio je ljubazan prema svim tim ljudima. Pre nego što je počeo da ih poučava, izlečio je one koji su bili bolesni. Čitav dan im je govorio o Božjem Kraljevstvu. Kad se spustilo veče, apostoli su mu prišli i rekli: „Narod je sigurno gladan. Neka idu da kupe sebi nešto za jelo.“

Na to im je Isus rekao: „Ne moraju da idu. Vi im dajte da ovde nešto jedu.“ Apostoli su ga upitali: „Hoćeš li da mi odemo i da im kupimo hleb?“ Jedan od apostola koji se zvao Filip još je rekao: „Čak i ako bismo imali mnogo novca, ne bismo mogli da kupimo dovoljno hrane za sve.“

Isus ih je upitao: „Šta imamo od hrane?“ Andrija mu je odgovorio: „Imamo pet hlebova i dve male ribe, a to sigurno nije dovoljno.“ Tada je Isus rekao: „Donesite mi taj hleb i te ribe.“ Rekao je ljudima da sednu na travu u grupama od po 50 i 100. Uzeo je hlebove i ribu, pogledao u nebo i pomolio se. A onda je tu hranu dao apostolima, koji su je delili narodu. Pet hiljada muškaraca i još mnogo žena i dece jeli su dok se nisu nasitili. Apostoli su  posle toga sakupili 12 punih korpi hrane koja je ostala, tako da se ništa nije bacilo. To je stvarno bilo veliko čudo!

Narod je bio oduševljen onim što se desilo i hteo je da Isusa postavi za kralja. Ali on je znao da još nije došlo vreme koje je Jehova odredio da postane kralj. Zato je rekao narodu da se raziđe, a apostolima da idu na drugu stranu Galilejskog mora. Oni su ušli u čamac, a Isus je sam otišao na goru. Zašto? Zato što je želeo da se moli svom Ocu. Koliko god da je bio zauzet, uvek je nalazio vremena za molitvu.

„Nemojte raditi za hranu koja propada, nego za hranu koja ostaje za večni život, koju će vam dati Sin čovečji“ (Jovan 6:27)