Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Poučne priče iz Biblije

 75. PRIČA

Ðavo iskušava Isusa

Ðavo iskušava Isusa

Kada se Isus krstio, sveti duh ga je odveo u pustinju. Bio je mnogo gladan jer ništa nije jeo 40 dana. A onda je Ðavo došao da ga iskuša i rekao mu je: „Ako si stvarno Božji Sin, pretvori ovo kamenje u hleb.“ Ali Isus mu je na to citirao reči iz Svetog pisma: „Napisano je da je za život potrebno više od hrane. Treba slušati svaku reč koja dolazi od Jehove.“

Zatim je Ðavo rekao Isusu: „Ako si stvarno Božji Sin, skoči sa hramskog zida. Napisano je da će Bog poslati svoje anđele da te uhvate.“ Ali Isus je ponovo citirao reči iz Svetog pisma: „Napisano je da Jehovu ne treba izazivati.“

Zatim je Satana pokazao Isusu sva kraljevstva sveta, njihovo bogatstvo i moć i rekao mu: „Sve ću ti ovo dati ako mi se samo jednom pokloniš.“ Ali Isus mu je na to rekao: „Odlazi, Satano! Napisano je da se treba klanjati samo Jehovi.“

Tada je Ðavo otišao od Isusa, a anđeli su došli i dali mu nešto da jede. Od tada je Isus propovedao dobru vest o Božjem Kraljevstvu. Zbog toga je i došao na zemlju. Ljudima se dopadalo ono čemu ih je Isus učio i pratili su ga kud god je išao.

„Kad [Ðavo] govori laž, svoje govori, jer je lažov i otac laži“ (Jovan 8:44)