Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Poučne priče iz Biblije

 70. PRIČA

Anđeli objavljuju Isusovo rođenje

Anđeli objavljuju Isusovo rođenje

Cezar Avgust, koji je u to vreme vladao Rimskim carstvom, izdao je naredbu da se izvrši popis stanovništva i zbog toga su svi Judejci morali da se prijave u svom rodnom gradu. Zato su Josif i Marija krenuli u Vitlejem, odakle je poticala Josifova porodica. Marija samo što se nije porodila.

Kad su stigli u Vitlejem, jedino mesto gde su mogli da prenoće bila je jedna štala. Tu je Marija rodila Isusa. Povila ga je u meke tkanine i nežno položila u jasle.

Neki pastiri u blizini Vitlejema provodili su noć napolju čuvajući svoja stada. Odjednom se pred njima pojavio anđeo i Jehovina slava je zablistala oko njih. Oni su se uplašili, ali anđeo im je rekao: „Ne bojte se. Donosim vam lepu vest. Danas se u Vitlejemu rodio Mesija.“ U tom trenutku  se na nebu pojavilo mnoštvo anđela koje je govorilo: „Slava Bogu na nebesima, a na zemlji mir.“ A onda su anđeli nestali. Kako su pastiri na to reagovali?

Pastiri su govorili jedan drugome: „Hajdemo odmah u Vitlejem.“ Brzo su otišli i u jednoj štali pronašli Josifa i Mariju s novorođenčetom.

Pastiri su ispričali šta im je anđeo rekao i svi koji su to čuli bili su zadivljeni. Marija je duboko razmišljala o tim rečima i nikada ih nije zaboravila. Pastiri su se vratili svojim stadima i zahvaljivali Jehovi za sve što su čuli i videli.

„Ja [sam] od Boga došao i sad sam ovde. Nisam došao sam od sebe, nego me je on poslao“ (Jovan 8:42)