Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 71. PRIČA

Jehova štiti Isusa

Jehova štiti Isusa

U jednoj zemlji istočno od Izraela živeli su ljudi koji su verovali da im zvezde mogu pokazati kuda treba da idu. Jedne noći, neki ljudi sa istoka videli su na nebu nešto što je ličilo na sjajnu zvezdu. Pošto se ta „zvezda“ kretala, oni su odlučili da je prate i ona ih je odvela do Jerusalima. Kad su tamo stigli počeli su da se raspituju: „Gde je dete koje će postati judejski kralj? Došli smo da mu se poklonimo.“

Kad je Irod, kralj u Jerusalimu, čuo da se priča o novom kralju, veoma se uznemirio. Zato je pitao verske vođe gde treba da se rodi taj kralj. Oni su mu rekli da proročanstva kažu da će se roditi u Vitlejemu. Irod je pozvao ljude sa istoka i rekao im: „Idite u Vitlejem i nađite to dete. A onda ponovo dođite kod mene da mi kažete gde je. I ja bih želeo da mu se poklonim.“ Ali to je bila jedna velika laž.

„Zvezda“ koju su još sa istoka pratili nastavila je svoj put i odvela ih u Vitlejem. Tamo su ušli u kuću iznad koje se „zvezda“ zaustavila i u njoj su zatekli Isusa i njegovu majku Mariju. Poklonili su se detetu i kao darove mu dali zlato, tamjan i smirnu. Da li je stvarno Jehova poslao te ljude da pronađu Isusa? Nije.

Te noći, Jehova je Josifu u snu rekao: „Irod želi da ubije Isusa. Uzmi ženu i sina i beži u Egipat. Ostani tamo dok ti ne kažem da je opasnost prošla i da se možeš vratiti.“ Josif je sa svojom porodicom odmah krenuo u Egipat.

Jehova je ljudima sa istoka rekao da se ne vraćaju kod Iroda. Kada je Irod shvatio da su ga ti ljudi izigrali, razbesneo se. Pošto nije mogao da nađe Isusa, naredio je da se u Vitlejemu pobiju svi dečaci koji su bili otprilike istog uzrasta kao Isus. Ali Isus je bio na sigurnom, daleko u Egiptu.

 Posle nekog vremena, Irod je umro. Jehova je rekao Josifu: „Sada se možeš vratiti kući.“ Tako su se Josif, Marija i Isus vratili u Izrael i nastanili se u Nazaretu.

„Tako će se ispuniti i reč koja izlazi iz mojih usta [...] izvršiće ono zbog čega sam je poslao“ (Isaija 55:11)