Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Poučne priče iz Biblije

 61. PRIČA

Nisu se poklonili zlatnom kipu

Nisu se poklonili zlatnom kipu

Prošlo je neko vreme otkako je kralj Navuhodonosor sanjao san o ogromnom kipu. A onda je rešio da napravi jedan veliki kip od zlata i da ga postavi u ravnici Duri. Naredio je da se ispred tog kipa okupe svi značajni ljudi u zemlji. Među njima su bili i Sedrah, Misah i Avdenago. Kralj je zapovedio: „Kad čujete zvuk truba, harfi i gajdi, svi se poklonite kipu! Ko se ne pokloni biće bačen u užarenu peć.“ Da li će se ovi mladići pokloniti tom kipu ili će ostati pri tome da služe samo Jehovi?

Kralj je zapovedio da muzika počne. Svi su se poklonili kipu, osim Sedraha, Misaha i Avdenaga. Neki ljudi su to primetili, pa su o tome odmah obavestili kralja. Navuhodonosor je naredio da ih dovedu, a onda im je rekao: „Daću vam još jednu šansu da se poklonite kipu. Ako to ne uradite, baciću vas u užarenu peć. Nema tog boga koji će vas spasti od mene.“ Oni su na to odgovorili: „Nema potrebe da nam pružaš drugu šansu. Naš Bog nas može spasti. Ali čak i ako nas ne bude spasao, nećemo se pokloniti tom kipu.“

Navuhodonosor se mnogo naljutio. Rekao je svojim ljudima da zagreju peć sedam puta jače nego obično. A onda je zapovedio vojnicima: „Vežite ih i bacite ih u peć!“ I pošto je peć bila toliko užarena, vojnici su poginuli čim su joj se  približili. Trojica mladića su svezana pala u užarenu peć. A kada je Navuhodonosor pogledao šta se zbiva unutra, video je kako četiri, a ne tri čoveka slobodno hodaju usred vatre. Uplašio se i pitao svoje ljude: „Zar nismo u vatru bacili trojicu? Ja vidim četvoricu, a jedan od njih liči na anđela!“

Navuhodonosor se približio peći i povikao: „Izađite, vi sluge Svevišnjeg Boga!“ Svi su bili u čudu kad su videli da Sedrah, Misah i Avdenago izlaze iz peći potpuno neozleđeni. Čak im se ni koža, ni kosa, pa ni odeća nisu osećali na dim.

Navuhodonosor je rekao: „Velik je Bog kome služe Sedrah, Misah i Avdenago. Poslao je svog anđela i spasao ih. Nijedan bog nije kao njihov.“

Da li ćeš i ti, poput ovih mladića, ostati veran Jehovi šta god da se desi?

„Jehovu, svog Boga, obožavaj i jedino njemu služi“ (Matej 4:10)