Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Poučne priče iz Biblije

 60. PRIČA

Kraljevstvo koje će večno trajati

Kraljevstvo koje će večno trajati

Kralj Navuhodonosor je jedne noći sanjao čudan san. To ga je toliko uznemirilo da više nije ni oka sklopio. Naredio je da mu dovedu ljude koji se bave magijom. Kad su došli, tražio je da mu protumače san. Ali oni su mu rekli da prvo mora da im ispriča šta je sanjao. Na to im je kralj rekao: „Ako mi ne kažete šta sam sanjao, sve ću vas pobiti.“ Oni su mu opet rekli da im ispriča šta je sanjao, a onda će mu oni reći šta to znači. „Vi hoćete da me prevarite! Recite mi šta sam sanjao!“, uzviknuo je kralj. Oni su mu na to rekli da niko živ to ne može znati, jer je to jednostavno nemoguće.

Navuhodonosor se toliko naljutio da je naredio da u zemlji pobiju sve mudrace. To bi značilo da će ista sudbina zadesiti i Danila, Sedraha, Misaha i Avdenaga. Tada je Danilo zamolio kralja da mu da malo vremena. Onda su se on i njegovi drugovi pomolili Jehovi tražeći da im pomogne. Šta je Jehova učinio?

Jehova je u jednoj viziji pokazao Danilu šta je Navuhodonosor sanjao i objasnio mu šta to znači. Sutradan je Danilo otišao kod čoveka koga je kralj odredio da pogubi vavilonske mudrace i rekao mu: „Nemojte pobiti te ljude. Ja ću kralju objasniti san.“ Taj čovek je odveo Danila kod Navuhodonosora. Danilo je rekao kralju: „Bog ti je otkrio šta će se desiti u budućnosti. Ovo je san koji si sanjao: Video si jedan ogroman kip čija je glava bila od zlata, grudi i ruke od srebra, stomak i bedra od bakra, noge od gvožđa, a stopala malo od gvožđa, malo od gline. A onda se s jedne gore odvalio kamen i udario u stopala kipa, koji se smrvio u prah i vetar je sve to bez traga odneo. Taj kamen je postao velika gora i ispunio je celu zemlju.“

 Danilo mu je još rekao: „Evo šta taj san znači: Glava od zlata predstavlja tvoje kraljevstvo. Srebro predstavlja kraljevstvo koje će doći nakon tebe. Bakar predstavlja kraljevstvo koje će doći nakon njega i koje će vladati celom zemljom. Sledeće kraljevstvo biće jako poput gvožđa. Na kraju će nastati jedno podeljeno kraljevstvo, u kome će neki delovi biti čvrsti poput gvožđa, a neki meki poput gline. Kamen koji postaje poput gore jeste Božje Kraljevstvo. Ono će smrviti sva ta prethodna kraljevstva i večno će trajati.“

Tada se Navuhodonosor poklonio Danilu do zemlje i rekao mu: „Tvoj Bog ti je otkrio ovaj san. Nigde nema takvog Boga.“ Kralj nije pogubio Danila već ga je postavio za vladara nad celom vavilonskom pokrajinom i za poglavara nad svim mudracima. Da li vidiš kako je Jehova uslišio Danilovu molitvu?

„Sakupili su ih na mesto koje se na hebrejskom zove Har-Magedon“ (Otkrivenje 16:16)