Jestira je bila mlada Jevrejka koja je živela u persijskom gradu Susanu. Njene pretke je Navuhodonosor godinama ranije kao zarobljenike doveo iz Jerusalima. Odgajio ju je rođak koji se zvao Mardohej. On je bio sluga persijskog kralja Asvira.

Kralj Asvir je želeo novu kraljicu. Doveli su mu najlepše žene u njegovom kraljevstvu, među kojima je bila i Jestira. Kralj je od svih tih žena za kraljicu izabrao upravo nju. Mardohej joj je rekao da nikome ne govori da je Jevrejka.

Jedan ponosan čovek koji se zvao Aman bio je postavljen iznad svih drugih knezova. On je hteo da se svi pred njim poklone. Pošto Mardohej to nije hteo da uradi, Aman se toliko naljutio da je hteo da ga ubije. Kada je saznao da je Mardohej Jevrejin, skovao je plan da pobije sve Jevreje u zemlji. Rekao je kralju da su Jevreji opasni i da ih se treba rešiti. Tada mu je Asvir dao odrešene ruke i dozvolio mu da sastavi jedan zakon. Aman je tim zakonom naredio da se 13. dana meseca adara pobiju svi Jevreji. Jehova je sve to posmatrao.

Jestira nije znala za taj zakon. Zato joj je Mardohej poslao prepis zakona i rekao joj: „Idi kod kralja i zauzmi se za nas.“ Ona mu je na to odgovorila: „Svako ko se nepozvan pojavi pred kraljem biće ubijen, a kralj me nije pozvao već 30 dana! Ali ću ipak otići. Ako pruži svoje žezlo prema meni, neću umreti, ali ako to ne učini, stići će me smrtna kazna.“

Jestira je otišla u dvorište kraljevog dvora. Kada ju je kralj ugledao, pružio je prema njoj svoje žezlo. Ona mu je prišla, a on ju je upitao šta želi. Rekla mu je da bi želela da on i Aman dođu kod nje na  gozbu koju će prirediti. Dok su bili na gozbi, pozvala ih je da i sutra dođu. Sutradan ju je kralj opet pitao šta želi, a ona je na to rekla: „Ima neko ko želi da me ubije i da istrebi moj narod. Molim te, spasi nas.“ Kralj ju je upitao: „Ko to želi da te ubije?“ Ona mu je odgovorila: „Ovaj zli čovek Aman.“ Asvir se toliko razbesneo da je odmah naredio da ubiju Amana.

Ali niko nije mogao da poništi zakon koji je Aman napisao, čak ni sam kralj. Zato je kralj postavio Mardoheja za poglavara nad knezovima i ovlastio ga da donese novi zakon. Mardohej je sastavio zakon koji je dopuštao Jevrejima da se brane kada budu napadnuti. Jevreji su 13. adara porazili svoje neprijatelje. Od tada su svake godine tog dana slavili svoju pobedu.

„Zbog mene će vas voditi pred namesnike i kraljeve, za svedočanstvo njima i neznabošcima“ (Matej 10:18)