Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 59. PRIČA

Mladići poslušni Jehovi

Mladići poslušni Jehovi

Kada je Navuhodonosor odveo judejske knezove u Vavilon, zadužio je Asfenaza, glavnog dvoranina, da brine o njima. Rekao mu je da među njima izabere najzdravije i najpametnije mladiće. Trebalo je da se tri godine školuju i pripreme za važne zadatke na kraljevom dvoru. Morali su da nauče da čitaju, pišu i govore akadskim jezikom kojim se govorilo u Vavilonu. Od njih se očekivalo da jedu isto što jedu kralj i njegovi dvorani. Četvorica od tih mladića bili su Danilo, Ananija, Misailo i Azarija. Asfenaz im je dao vavilonska imena: Valtasar, Sedrah, Misah i Avdenago. Da li će takva vrsta obrazovanja ove mladiće odvojiti od Jehove?

 Oni su čvrsto rešili da budu poslušni Jehovi. Znali su da ne smeju jesti hranu kakva se jela na tom dvoru. Prema Jehovinom zakonu meso nekih životinja nije se smelo jesti, a upravo su od takvog mesa na dvoru pripremani neki obroci. Zato su zamolili Asfenaza da ih ne tera da jedu hranu s kraljeve trpeze. A on im je rekao: „Ako ne budete jeli, pa se razbolite, kralj će me ubiti!“

A onda je Danilu sinula jedna ideja. On je njihovom čuvaru rekao: „Pusti nas da deset dana jedemo samo povrće i da pijemo samo vodu. A onda nas uporedi s mladićima koji jedu jelo s kraljeve trpeze.“ Čuvar je na to pristao.

Danilo i njegova tri druga su nakon deset dana izgledali zdravije od svih ostalih mladića. Jehova je bio mnogo srećan što su mu bili poslušni. Danila je obdario mudrošću tako da je mogao da tumači vizije i snove.

Kada se završilo njihovo školovanje, Asfenaz ih je doveo pred Navuhodonosora. Kralj je razgovarao s njima i video je da su Danilo, Ananija, Misailo i Azarija pametniji i oštroumniji od ostalih mladića. Njih četvoricu je izabrao da ostanu na njegovom dvoru. Često je tražio od njih savet u vezi s nekim važnim stvarima. Jehova ih je učinio mudrijima od svih kraljevih mudraca i onih koji su se bavili magijom.

Iako su bili u stranoj zemlji, Danilo, Ananija, Misailo i Azarija nisu zaboravili da su deo Jehovinog naroda. Da li ćeš i ti uvek biti poslušan Jehovi, čak i kada nisi s roditeljima?

„Neka te niko ne potcenjuje zbog tvoje mladosti, nego budi uzor vernima u govoru, u ponašanju, u ljubavi, u veri, u čistoći“ (1. Timoteju 4:12)