Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Poučne priče iz Biblije

Uvod u 1. deo

Uvod u 1. deo

Na prvim stranicama Biblije saznajemo kako je Jehova stvorio našu predivnu planetu i veličanstveni svemir. Ako imate decu, pomozite im da vide koliko je raznovrstan i divan svet koji nas okružuje. Ispričajte im da je Bog želeo da se ljudi razlikuju od životinja i da im je zato, kada ih je stvorio, dao sposobnost da govore, da razmišljaju, da prave razne stvari, da pevaju i da se mole. Naučite ih da je Jehova veoma moćan i mudar i da pre svega voli sve ono što je stvorio, a to znači i svakog od nas pojedinačno.

U OVOM DELU

1. PRIČA

Bog stvara nebo i zemlju

Biblija kaže da je Bog stvorio nebo i zemlju. Da li znate šta je stvorio pre toga ostalog?

2. PRIČA

Bog stvara prvog muškarca i prvu ženu

Bog je stvorio prvog muškarca i prvu ženu i smestio ih u edenski vrt. Želeo je da osnuju porodicu i celu zemlju pretvore u raj.