Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Poreklo života — pet pitanja koja zaslužuju odgovor

Učenička dilema

Učenička dilema

Petar nemirno sedi u klupi i počinje da oseća nervozu u želucu. Nastavnica koju on poštuje upravo je govorila o tome kako su Čarls Darvin i njegova teorija evolucije doprineli napretku nauke i oslobodili čovečanstvo praznoverja. Ona sada poziva učenike da kažu šta misle o ovoj temi.

Petar je u nedoumici. Roditelji su ga poučavali da je Bog stvorio Zemlju i celokupan život na njoj. Oni kažu da je biblijski zapis o stvaranju istinit i da je evolucija samo teorija koja nije potkrepljena dokazima. I nastavnica i roditelji imaju najbolju nameru. Kome od njih da veruje?

Ovakve situacije se dešavaju svake školske godine u hiljadama učionica širom sveta. Šta Petar i učenici poput njega treba da urade? Zar se ne slažeš da je važno da izgrade svoj stav o tome? Potrebno je da ispitaju i dokaze u prilog evoluciji i dokaze u prilog stvaranju, i da zatim sami odluče u šta će verovati.

U stvari, Biblija upozorava da nije mudro verovati u svako učenje. „Lakoveran veruje svakoj reči“, izjavio je jedan pisac Biblije, „a pametan pazi na korake svoje“ (Poslovice 14:15). Sveto pismo podstiče hrišćane da koriste svoj razum i utvrde da li su učenja koja čuju od drugih istinita (Rimljanima 12:1, 2).

Svrha ove brošure nije da se pruži podrška verskim grupama koje se zalažu za to da se u školama predaje kreacionizam. Njena svrha je da se ispitaju tvrdnje koje iznose pristalice verovanja da je život nastao slučajno i da je biblijski zapis o stvaranju samo legenda.

Posebnu pažnju ćemo posvetiti ćeliji jer je ona osnovna jedinica života. Imaćeš priliku da ponovo sagledaš neke zanimljive činjenice o građi ćelija. Osim toga, bićeš pozvan da analiziraš tvrdnje u prilog teoriji evolucije.

Pre ili kasnije, svako od nas će se suočiti s pitanjem: Da li je život nastao stvaranjem ili evolucijom? Verovatno si već ozbiljno razmišljao o tome. U ovoj brošuri ćeš naći neke od brojnih dokaza koji su mnoge uverili da je život nastao stvaranjem.