Vrati se na sadržaj

Ko zaista vlada svetom?

Ko zaista vlada svetom?

Mislite li da je to...

  • Bog?

  • čovek?

  • neko drugi?

 ŠTA KAŽE SVETO PISMO

„Ceo svet je u vlasti Zloga“ (1. Jovanova 5:19, prevod Novi svet)

„Došao [je] Sin Božji, da uništi Ðavolova dela“ (1. Jovanova 3:8)

ŠTA VAM TO SAZNANJE MOŽE DONETI

Logično objašnjenje uzroka svetskih problema (Otkrivenje 12:12)

Razlog za veru u to da će se stanje u svetu promeniti nabolje (1. Jovanova 2:17)

 MOŽEMO LI VEROVATI SVETOM PISMU?

Da, iz najmanje tri razloga:

  • Satanina vladavina je osuđena na propast. Jehova je obećao da će okončati Sataninu vladavinu nad čovečanstvom. Njegova namera je da uništi Ðavola i popravi svu štetu koju je on prouzrokovao (Jevrejima 2:14).

  • Bog je izabrao Isusa Hrista za vladara nad svetom. Isus je sušta suprotnost sadašnjem okrutnom, sebičnom vladaru. Što se tiče Isusove vladavine, Bog obećava: „Sažaliće se na siromaha i na ubogoga“ i „od tlačenja i nasilja otkupiće dušu njihovu“ (Psalam 72:13, 14).

  • Bog nikada ne laže. Sveto pismo to potvrđuje sledećim rečima: „Nije moguće da Bog laže“ (Jevrejima 6:18). Ono što Jehova obeća toliko je sigurno da na to možemo gledati kao da se već obistinilo (Isaija 55:10, 11). Zato nema nikakve sumnje da će „vladar ovog sveta biti izbačen“ (Jovan 12:31).

 RAZMISLITE O SLEDEĆEM

Kako će svet izgledati nakon što bude uklonjen njegov sadašnji vladar?

Odgovor se nalazi u Svetom pismu: PSALAM 37:10, 11 i OTKRIVENJE 21:3, 4.