Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Ko danas vrši Jehovinu volju?

 2. DEO

Zašto se zovemo Jehovini svedoci?

Zašto se zovemo Jehovini svedoci?

Noje

Avraham i Sara

Mojsije

Isus Hrist

Mnogi misle da su Jehovini svedoci neka nova vera. Međutim, oni koji služe jedinom istinitom Bogu nazvani su njegovim ’svedocima‘ još pre više od 2 700 godina (Isaija 43:10-12). Do 1931. bili smo poznati kao Istraživači Biblije. Zašto smo uzeli ime Jehovini svedoci?

To ime pokazuje ko je naš Bog. U drevnim manuskriptima Svetog pisma, Božje ime, Jehova, pojavljuje se na hiljade puta. Ono je u mnogim prevodima zamenjeno titulama kao što su Gospod ili Bog. Ali istiniti Bog je Mojsiju otkrio svoje lično ime, Jehova, rekavši: „To je moje ime doveka“ (Izlazak 3:15). Tako je napravio razliku između sebe i svih lažnih bogova. Mi smo ponosni što nosimo Božje sveto ime.

To ime opisuje zadatak koji imamo. Mnogi ljudi iz biblijskih vremena, počev od pravednog čoveka Avelja, svedočili su o svojoj veri u Jehovu. Tokom vekova, Noje, Avraham, Sara, Mojsije, David i mnogi drugi pripadali su ’velikom oblaku svedoka‘ (Jevrejima 11:4 – 12:1). Kao što neko na sudu može svedočiti u korist osobe koja je nepravedno optužena, tako i mi želimo da obznanimo istinu o našem Bogu.

Upotrebom tog imena oponašamo Isusa. Sveto pismo naziva Isusa ’vernim i istinitim svedokom‘ (Otkrivenje 3:14). Sam Isus je rekao da je ’obznanio Božje ime‘ i da je ’svedočio za istinu‘ o Bogu (Jovan 17:26; 18:37). Zato Hristovi pravi sledbenici treba da nose Jehovino ime i obznanjuju ga. Jehovini svedoci se trude da upravo to i rade.

  • Zašto su Istraživači Biblije uzeli ime Jehovini svedoci?

  • Koliko dugo Jehova ima svoje svedoke na zemlji?

  • Ko je najveći Svedok za Jehovu?