Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 4. DEO

Zašto smo objavili prevod Novi svet?

Zašto smo objavili prevod Novi svet?

Kongo (Kinšasa)

Ruanda

Fragment Simahovog prevoda sadrži Božje ime u Psalmu 69:31, treći ili četvrti vek n. e.

Jehovini svedoci su decenijama koristili, štampali i delili razne prevode Svetog pisma. S vremenom smo uvideli potrebu za novim prevodom koji će na još bolji način pomoći ljudima da „dobro upoznaju istinu“, što je uostalom i Božja volja (1. Timoteju 2:3, 4). Zato smo 1950. godine počeli da u delovima objavljujemo prevod Svetog pisma na savremenom engleskom jeziku, to jest prevod Novi svet. Danas taj dosledan i tačan prevod postoji na više od 130 jezika.

Bilo je potrebno Sveto pismo koje je lako razumeti. Jezici se tokom vremena menjaju, a mnogi prevodi sadrže nepoznate ili zastarele izraze koje je teško razumeti. Osim toga, otkriveni su i još neki drevni manuskripti koji su bliži originalima, što je dovelo do boljeg razumevanja hebrejskog, aramejskog i grčkog jezika na kojima je pisano Sveto pismo.

Bio je potreban tačan prevod. Prevodioci Biblije ne smeju dati sebi slobodu da menjaju Božju Reč, već moraju tačno preneti originalan tekst. Međutim, u većini prevoda Svetog pisma ne pojavljuje se Božje ime, Jehova.

Bio je potreban prevod koji odaje čast Autoru Svetog pisma (2. Samuilova 23:2). U prevodu Novi svet ime Jehova je vraćeno na oko 7 000 mesta na kojima se pojavljuje u najstarijim biblijskim manuskriptima, kao što se vidi iz primera na dnu strane (Psalam 83:18). Taj prevod je rezultat dugogodišnjeg marljivog istraživanja i pravo je zadovoljstvo čitati ga jer jasno prenosi Božje misli. Bez obzira na to da li na svom maternjem jeziku imate prevod Novi svet, podstičemo vas da steknete naviku da svakog dana čitate Jehovinu Reč (Isus Navin 1:8; Psalam 1:2, 3).

  • Zašto je bio potreban novi prevod Svetog pisma?

  • Koju svakodnevnu naviku treba da stekne svako ko želi da sazna šta je Božja volja?