Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Ko danas vrši Jehovinu volju?

 17. DEO

Kako nam pomažu pokrajinski nadglednici?

Kako nam pomažu pokrajinski nadglednici?

Malavi

Sastanak za službu propovedanja

Služba propovedanja

Sastanak sa starešinama

U grčkom delu Svetog pisma često se spominju Varnava i apostol Pavle. Oni su služili kao putujući nadglednici i posećivali su skupštine u prvom veku. Zašto su to radili? Bili su istinski zainteresovani za dobrobit svoje duhovne braće i sestara. Apostol Pavle je rekao da želi da se ’vrati i poseti braću‘ da vidi kako su. Bio je spreman da prevali stotine kilometara da bi ih video i ohrabrio (Dela apostolska 15:36). Istu takvu želju imaju i naši putujući nadglednici.

Dolaze da nas ohrabre. Svaki pokrajinski nadglednik je zadužen za otprilike 20 skupština. Dva puta godišnje u svakoj od njih provede po nedelju dana. Od ove iskusne braće, kao i od njihovih žena, ukoliko su oženjeni, možemo mnogo toga naučiti. Oni žele da se upoznaju i sa mladima i sa starima, i rado idu s nama u službu propovedanja i kod osoba s kojima proučavamo Bibliju. Ovi nadglednici zajedno sa starešinama posećuju suvernike, a na sastancima i većim skupovima trude se da nas ohrabre svojim govorima (Dela apostolska 15:35).

Zainteresovani su za sve nas. Pokrajinski nadglednici su veoma zainteresovani za duhovnu dobrobit svake skupštine. Održavaju sastanke sa starešinama i slugama pomoćnicima da bi videli kako skupština napreduje i da bi im dali praktične savete kako da ispunjavaju svoje odgovornosti. Pomažu pionirima da budu produktivni u službi, žele da upoznaju osobe koje su nam se nedavno priključile i da vide kako duhovno napreduju. Sva ta braća se zaista troše kao naši ’saradnici koji nam služe na dobro‘ (2. Korinćanima 8:23). Treba da oponašamo njihovu veru i odanost Bogu (Jevrejima 13:7).

  • S kojom svrhom pokrajinski nadglednici posećuju skupštine?

  • Kako vam može koristiti njihova poseta?