Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 23. DEO

Kako se piše i prevodi naša literatura?

Kako se piše i prevodi naša literatura?

Odeljenje za pisanje, SAD

Južna Koreja

Jermenija

Burundi

Šri Lanka

Da bismo „dobru vest“ objavili „svim narodima i plemenima i jezicima i narodnostima“, štampamo literaturu na preko 750 jezika (Otkrivenje 14:6). Kako uspevamo da to postignemo? Taj ogroman zadatak obavljamo uz pomoć međunarodnog tima koji piše našu literaturu i uz pomoć vrednih prevodilaca — i svi su oni Jehovini svedoci.

Literatura se piše na engleskom jeziku. Vodeće telo nadgleda rad Odeljenja za pisanje u sedištu Jehovinih svedoka. To odeljenje dodeljuje zadatke onima koji pišu našu literaturu, a koji služe ili u našem sedištu ili u drugim podružnicama. Zahvaljujući tome što osobe koje pišu našu literaturu potiču iz raznih delova sveta, u njoj se govori o temama koje zanimaju ljude iz raznih kultura.

Tekst se prosleđuje prevodiocima. Kada je tekst pripremljen i odobren, elektronskim putem se šalje prevodilačkim timovima širom sveta. Oni se trude da smisao engleskog teksta tačno prenesu na svoj jezik (Propovednik 12:10).

Rad na kompjuterima ubrzava proces. Premda kompjuteri nisu zamena za pisce i prevodioce, oni mogu ubrzati njihov rad. Jehovini svedoci su razvili jedan elektronski sistem nazvan MEPS pomoću kog se tekst može pisati na stotinama jezika, spojiti sa slikama i pripremiti za štampanje.

Zašto ulažemo sav taj trud, čak i za jezike kojima govori samo nekoliko hiljada ljudi? Zato što je Jehovina volja da se „sve vrste ljudi spasu i da dobro upoznaju istinu“ (1. Timoteju 2:3, 4).

  • Ko učestvuje u pisanju naše literature?

  • Zašto našu literaturu prevodimo na toliko jezika?