Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Ko danas vrši Jehovinu volju?

 5. DEO

Šta možete očekivati na našim sastancima?

Šta možete očekivati na našim sastancima?

Argentina

Sijera Leone

Belgija

Malezija

Mnogi više ne odlaze u crkvu jer tamo nisu dobili odgovore na važna pitanja, a ni utehu. Zašto bi onda trebalo da prisustvujete sastancima koje održavaju Jehovini svedoci? Šta na njima možete očekivati?

Upoznaćete srdačne i prijatne ljude. Hrišćani u prvom veku su bili organizovani u skupštine i održavali su sastanke na kojima su slavili Boga, proučavali svete spise i hrabrili jedni druge (Jevrejima 10:24, 25). U tako lepoj atmosferi bili su okruženi pravim prijateljima — svojom duhovnom braćom i sestrama (2. Solunjanima 1:3; 3. Jovanova 14). Mi postupamo po uzoru na njih i osećamo sličnu radost.

Saznaćete kako možete primenjivati biblijska načela. Kao i u biblijsko vreme, sastancima prisustvuju muškarci, žene i deca. Duhovno zrela braća nam pomažu da razumemo kako da u svakodnevnom životu primenjujemo biblijska načela (Ponovljeni zakoni 31:12; Nemija 8:8). Svi prisutni imaju priliku da izraze svoju nadu tako što učestvuju u davanju komentara tokom razmatranja nekog materijala i tako što pevaju hvalospeve Bogu (Jevrejima 10:23).

Ojačaćete svoju veru u Boga. Apostol Pavle je članovima jedne skupštine u prvom veku rekao: „Čeznem da vas vidim [...] da se uzajamno ohrabrimo, ja vašom verom, a vi mojom“ (Rimljanima 1:11, 12). Zahvaljujući sastancima, imamo priliku da redovno budemo u društvu suvernika, što jača našu veru i rešenost da živimo u skladu s biblijskim načelima.

Zašto ne biste došli na naš sledeći sastanak i sami se uverili u sve to? Biće nam drago da dođete. Ulaz je slobodan i nema skupljanja priloga.

  • Po kom uzoru su danas organizovani naši sastanci?

  • Kako nam koriste naši sastanci?