Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Ko danas vrši Jehovinu volju?

 21. DEO

Šta je Betel?

Šta je Betel?

Odeljenje za grafički dizajn, SAD

Nemačka

Kenija

Kolumbija

Na hebrejskom jeziku Betel znači „dom Božji“ (Postanak 28:17, 19). To je prikladan naziv za objekte koje Jehovini svedoci imaju širom sveta, odakle se organizuje i podupire delo propovedanja. Vodeće telo se nalazi u glavnom sedištu Jehovinih svedoka u Njujorku, odakle se nadgleda rad podružnica u mnogim zemljama. Oni koji služe u takvim objektima sačinjavaju betelsku porodicu. Kao u jednoj porodici, oni zajedno žive i rade, imaju zajedničke obroke i zajedno proučavaju Bibliju (Psalam 133:1).

To je jedinstveno mesto gde članovi betelske porodice samopožrtvovano rade. U Betelima širom sveta muškarci i žene predano vrše Božju volju i podupiru delo propovedanja i poučavanja (Matej 6:33). Niko od njih ne prima platu za to, ali su im obezbeđeni smeštaj i hrana, kao i nešto novca za lične potrebe. Svi u Betelu imaju svoj zadatak, bilo da je to u kancelariji, kuhinji ili trpezariji. Neki rade u štampariji, knjigoveznici, vešernici ili pak održavaju sobe i objekte.

To je mesto odakle se podupire delo propovedanja. Betel prvenstveno postoji zbog toga da što više ljudi sazna za istinu iz Biblije. Ova brošura je jedan primer toga. Vodeće telo je nadgledalo njeno pisanje, elektronskom poštom je prosleđena stotinama prevodilačkih timova širom sveta, štampana je u nekoliko betelskih štamparija i dopremljena u više od 110 000 skupština. Betelska porodica učestvuje u svakom od tih koraka i time podupire najvažniji zadatak, a to je propovedanje dobre vesti (Marko 13:10).

  • Ko služi u Betelu i kako su oni zbrinuti?

  • Koje važno delo podupiru svi članovi betelske porodice?