Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 49. POGLAVLJE

Propovedanje po Galileji i obučavanje apostola

Propovedanje po Galileji i obučavanje apostola

MATEJ 9:35–10:15; MARKO 6:6-11; LUKA 9:1-5

  • ISUS PONOVO U GALILEJI

  • APOSTOLI POSLATI U PROPOVEDANJE

Isus je intenzivno propovedao već oko dve godine. Da li je sada došlo vreme da se malo opusti i predahne? Ne, upravo suprotno. Počeo je da propoveda u još većem obimu, tako što je krenuo da „obilazi sve gradove i sela [po Galileji], poučavajući u njihovim sinagogama i propovedajući dobru vest o kraljevstvu i lečeći svaku bolest i svaku nemoć“ (Matej 9:35). Na osnovu onoga što je usput video, shvatio je koliko još treba da se propoveda. Ali kako će to postići?

Dok je putovao, uvideo je da je ljudima bila potrebna pomoć i uteha koju pruža istina. Oni su bili poput ovaca bez pastira, izgladneli i rasejani. Zato je saosećajno rekao svojim učenicima: „Zaista, žetva je velika, a radnika je malo. Zato molite Gospodara žetve da pošalje radnike na svoju žetvu“ (Matej 9:37, 38).

Isus je znao šta treba da učini. On je pozvao 12 apostola i podelio ih dvojicu po dvojicu, tako da je na kraju bilo šest parova za propovedanje. Zatim im je dao jasna uputstva: „Ne idite k neznabošcima i ne ulazite u samarićanski grad, nego idite k izgubljenim ovcama Izraelovog doma. Putem propovedajte: ’Približilo se nebesko kraljevstvo‘“ (Matej 10:5-7).

Kraljevstvo o kom je trebalo da propovedaju jeste ono o kojem je Isus govorio u svojoj čuvenoj molitvi. ’Kraljevstvo se približilo‘ u tom smislu što je njegov  Kralj kojeg je Bog izabrao, Isus Hrist, sada bio među njima. Međutim, kako su apostoli dokazali da su oni zastupali to Kraljevstvo? Tako što su od Isusa primili moć da leče bolesne i uskrsavaju mrtve. Sve to je trebalo da čine besplatno. Međutim, kako će onda biti materijalno zbrinuti, na primer, kako će sebi obezbediti hranu?

Isus im je rekao da ne nose ništa sa sobom kad krenu u propovedanje — ni zlato, ni srebro, ni bakar. Takođe, nije trebalo da nose ni torbu za hranu, ni dodatne haljine i sandale. Zašto? Isus ih je umirio rečima: „Radnik zaslužuje svoju hranu“ (Matej 10:10). Oni koji budu cenili njihovu poruku pomoći će im da zadovolje osnovne potrebe. U vezi s tim, Isus im je rekao: „U koju kuću uđete, ostanite tamo sve dok ne odete iz tog mesta“ (Marko 6:10).

Takođe im je rekao kako treba da pristupe ljudima s porukom o Kraljevstvu: „Kad ulazite u kuću, pozdravite ukućane. Ako je kuća dostojna, neka na nju dođe mir koji joj želite, ali ako nije dostojna, neka se vaš mir vrati k vama. Gde vas niko ne primi ili ne posluša vaše reči, izlazeći iz te kuće ili iz tog grada otresite prašinu sa svojih nogu“ (Matej 10:12-14).

Šta će se desiti s gradovima i selima koji odbiju poruku o Kraljevstvu? Isus je rekao da ih očekuje oštra osuda: „Zaista, kažem vam, lakše će biti zemlji sodomskoj i gomorskoj u Sudnji dan nego tom gradu“ (Matej 10:15).