Isus je sa svoja četiri učenika propovedao ’u sinagogama po celoj Galileji‘ (Marko 1:39). Vesti o njegovim čudima brzo su se proširile, pa su tako stigle i do grada u kom je živeo jedan čovek koji je bolovao od gube. Jevanđelista Luka, koji je po zanimanju bio lekar, za tog čoveka je rekao da je bio „pun gube“ (Luka 5:12). Ova užasna bolest u svom poodmaklom stadijumu postepeno unakazuje ljudsko telo.

Ovaj čovek je bio u veoma teškom stanju i od njega se očekivalo da živi daleko od drugih. Pored toga, morao je da viče: „Nečist, nečist!“, kako slučajno ne bi došao u doticaj s drugima i preneo im zarazu (Levitska 13:45, 46). Ali šta je on sada učinio? Prišao je Isusu i pao mu pred noge, moleći ga: „Gospode, ako hoćeš, možeš me očistiti“ (Matej 8:2).

Kakvu je samo snažnu veru u Isusa imao ovaj čovek! I kako li je samo strašno izgledao zbog svoje bolesti! Kako će Isus reagovati? Šta biste vi učinili da ste bili tamo? Isus se sažalio, pružio ruku i dodirnuo čoveka. Zatim mu je rekao: „Hoću. Očisti se“ (Matej 8:3). Koliko god to izgledalo nemoguće, guba je odmah nestala.

Ko ne bi voleo da ima tako saosećajnog i moćnog kralja? Time kako je postupio s ovim gubavcem, Isus je pokazao kakav će biti kao kralj kada bude vladao nad zemljom. Tada će se ispuniti sledeće biblijsko proročanstvo: „Sažaliće se na siromaha i na ubogoga, i duše će ubogih spasti“ (Psalam 72:13). Isus je žarko želeo da pomogne svim ubogima, i to će učiniti u budućnosti.

I pre ovog izlečenja, Isus je svojom službom izazivao veliko oduševljenje među narodom. A sada će se čuti i za ovo predivno čudo. Međutim, on nije želeo da narod u njega veruje na osnovu senzacionalnih priča. Znao je za proročanstvo koje govori da se ’njegov glas neće čuti po ulicama‘, to jest da neće skretati preteranu pažnju na sebe (Isaija 42:1, 2). Zbog toga je izlečenom čoveku zapovedio: „Pazi da nikome ništa ne kažeš, nego idi, pokaži se svešteniku i prinesi dar koji je Mojsije odredio“ (Matej 8:4).

Međutim, čovek je bio presrećan što je izlečen i svoju radost nije mogao da zadrži za sebe. Otišao je i svima ispričao ono što mu se desilo. To je probudilo toliko zanimanje i radoznalost u narodu da Isus nije mogao neprimetno ući ni u jedan grad. Zbog toga se kretao nenastanjenim mestima. Pa ipak, ljudi su ga pronalazili i želeli da ih on poučava i leči.