Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 53. POGLAVLJE

Moć nad prirodnim silama

Moć nad prirodnim silama

MATEJ 14:22-36; MARKO 6:45-56; JOVAN 6:14-25

  • NAROD ŽELI DA POSTAVI ISUSA ZA KRALJA

  • ISUS HODA PO VODI I UMIRUJE VETAR

Narod je bio zadivljen kada je video da Isus ima moć da nahrani na hiljade ljudi. Zaključili su da je on „prorok koji treba da dođe u svet“, to jest Mesija, i da bi sigurno bio dobar vladar (Jovan 6:14; Ponovljeni zakoni 18:18). Zato su želeli da ga uhvate i postave za kralja.

Međutim, Isus je shvatio šta oni planiraju. Zato je raspustio narod i rekao svojim učenicima da se vrate u čamac i krenu prema Vitsaidi, a zatim u Kapernaum. On se povukao u goru da bi se tamo molio.

Pred svanuće, dok je još bila mesečina, zapazio je čamac u kom su bili njegovi učenici. Snažan vetar je stvarao velike talase, a apostoli su se ’mučili veslajući, jer su plovili nasuprot vetru‘ (Marko 6:48). Isus se spustio s gore i krenuo da hoda po talasima, njima u susret. Sada su već bili „odveslali oko dvadeset pet do trideset stadija [„pet ili šest kilometara“, fusnota]“ (Jovan 6:19). Učinilo im se da će Isus proći pored njih, pa su u strahu povikali: „To je utvara!“ (Marko 6:49).

Isus im se obratio utešnim rečima: „Budite hrabri, ja sam! Ne bojte se!“ Petar mu je na to rekao: „Gospode, ako si ti, zapovedi mi da dođem k tebi po vodi.“ Isus ga je tada pozvao: „Dođi!“ Petar je odmah izašao iz čamca i krenuo po vodi prema Isusu. Ali kad je video koliko je vetar jak, uplašio se i počeo da tone. Zato je povikao: „’Gospode, spasi me!‘ Isus je odmah ispružio ruku, uhvatio ga i rekao mu: ’Maloverni, zašto si posumnjao?‘“ (Matej 14:27-31).

Tada su Petar i Isus ušli u čamac, a vetar se umirio. Učenici su ostali bez reči! Međutim to što se desilo nije trebalo da ih iznenadi. Da su shvatili „šta je značilo čudo sa hlebovima“, koje je Isus učinio pre samo nekoliko sati, nahranivši hiljade ljudi, ne bi im bilo ništa neobično što može da hoda po vodi i umiri vetar. Zato su mu se sada poklonili i rekli: „Ti si zaista Božji Sin“ (Marko 6:52; Matej 14:33).

Uskoro su stigli do prelepe, plodne genezaretske doline, južno od Kapernauma, gde su se usidrili. Čim su se iskrcali, narod je prepoznao Isusa i iz svih krajeva su počeli da dovode bolesnike. Kada bi bolesni dodirnuli samo njegove gornje haljine, potpuno bi ozdravili.

U međuvremenu je mnoštvo koje je Isus čudom nahranio shvatilo da je on otišao. Zato su se, kada su čamci iz Tiberijade stigli, ukrcali i pošli u Kapernaum da ga traže. Kad su ga našli, upitali su ga: „Učitelju, kada si došao ovamo?“ (Jovan 6:25). Kao što ćemo videti, Isus ih je s pravom prekorio.