Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Isus — put, istina i život

 39. POGLAVLJE

Osuda bezbožnog naraštaja

Osuda bezbožnog naraštaja

MATEJ 11:16-30; LUKA 7:31-35

  • OSUDA POJEDINIH GRADOVA

  • ISUS TEŠI I KREPI

Isus je veoma cenio Jovana Krstitelja, ali kako je na njega gledala većina? „Ovaj naraštaj“, rekao je Isus, „sličan je deci koja sede na trgovima i međusobno se dovikuju: ’Svirali smo vam frulu, ali niste igrali. Naricali smo, ali se niste udarali u grudi kao da tugujete‘“ (Matej 11:16, 17).

Šta su značile ove reči? Isus je objasnio: „Došao je Jovan koji nije ni jeo ni pio, a ipak se govori: ’Demon je u njemu.‘ Došao je Sin čovečji koji jede i pije, a opet se govori: ’Gle izjelice i pijanice, prijatelja poreznika i grešnika‘“ (Matej 11:18, 19). Jovan je bio Nazirej, što znači da je živeo veoma jednostavno i čak nije pio vino. Pa ipak, ljudi njegovog vremena govorili su da ga je opseo demon (Brojevi 6:2, 3; Luka 1:15). S druge strane, Isus je umereno jeo i pio. Živeo je kao i svi ostali. Međutim, drugi su ga osuđivali da preteruje u jelu i piću. Očigledno je ljudima nemoguće ugoditi.

Isus je ljude svog vremena uporedio s decom na trgovima koja ne igraju kada druga deca sviraju frulu, niti tuguju kada su ona u žalosti. „Ali mudrost opravdavaju njena dela“, zaključio je Isus (Matej 11:16, 19). Dakle, Jovanova i Isusova dela pokazala su da su sve optužbe protiv njih bile neosnovane.

Nakon što je govorio o naraštaju, Isus je osudio gradove Horazin, Vitsaidu i Kapernaum, gde je učinio mnoga čuda. Da je takva dela učinio u Tiru i Sidonu, ti feničanski gradovi bi se pokajali. Takođe je pomenuo i Kapernaum, gde je često boravio. Čak ni tamo ga većina nije prihvatila. O tom gradu je rekao: „Lakše će biti sodomskoj zemlji u Sudnji dan nego ovom gradu“ (Matej 11:24).

Isus je zatim odao hvalu svom Ocu što krije dragocenu istinu „od mudrih i umnih“, a otkriva je neznatnima. Za njih se može reći da su poput male dece (Matej 11:25). Njima je uputio sledeći dirljiv poziv: „Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni, i ja ću vas okrepiti. Uzmite moj jaram na sebe i učite od mene, jer sam ja blag i ponizan u srcu, i naći ćete okrepu dušama svojim. Jer jaram je moj ugodan i teret je moj lak“ (Matej 11:28-30).

U kom smislu je Isus nudio okrepu? Verske vođe su drugima nametale kruta i nerazumna pravila, kao što su ona o sabatu. Zbog toga je narod veoma patio. Ali Isus ih je krepio Božjim učenjima, u kojima nema ni traga ljudskih tradicija. Takođe je nudio okrepu i onima koji su bili izmučeni zbog nepravednih vlasti i koji su bili opterećeni zbog počinjenih grehova. Isus im je pokazao kako im gresi mogu biti oprošteni i kako da budu u miru s Bogom.

Svi oni koji dođu pod Isusov ugodan jaram mogu da se predaju njegovom saosećajnom i milosrdnom Ocu i da mu služe. To nije breme, jer Božje zapovesti nisu teške (1. Jovanova 5:3).

Saznajte više

PITANJA I ODGOVORI

Da li hrišćani treba da drže sabat?

Ako ne treba, zašto Biblija kaže da je sabat večni savez?

STRAŽARSKA KULA

„Koja je prva od svih zapovesti?“

Ono što Bog traži od nas može se sažeti u jednu jedinu reč.