Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Isus — put, istina i život

Područja gde je Isus živeo i poučavao

Područja gde je Isus živeo i poučavao

Lokacija na mapi

 • FENIKIJA

 • GALILEJA

 • DEKAPOLJ

 • SAMARIJA

 • PEREJA

 • JUDEJA

 • Sidon

 • Sarepta

 • Tir

 • Damask

 • Ermon

 • Cezareja Filipova

 • Horazin

 • Vitsaida

 • Kapernaum

 • Rafana

 • Kana

 • Magadan

 • Galilejsko more

 • Gergesa

 • Tiberijada

 • Ip

 • Dion

 • Kanata

 • Nazaret

 • Gadara

 • Abila

 • Nain

 • Skitopolj (Vet-San)

 • Vitanija? (s one strane Jordana)

 • Pela

 • Salim

 • Enon

 • Sebaste (Samarija)

 • Gerasa

 • Sihar

 • Garizim

 • Jakovljev izvor

 • Jordan

 • Arimateja

 • Jefrem

 • Filadelfija (Rava)

 • Jerihon

 • Rama

 • Emaus

 • Jerusalim

 • Vitfaga

 • Vitanija

 • Vitlejem

 • Hevron

 • Judejska pustinja

 • Slano more (Mrtvo more)

 • PODRUČJE JERUSALIMA

 • Rama

 • Emaus

 • Maslinska gora

 • Jerusalim

 • Vitfaga

 • Vitanija

 • Vitlejem