Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Dobre vesti iz Svetog pisma

 12. DEO

Kako se možete približiti Bogu?

Kako se možete približiti Bogu?

1. Da li Bog sluša sve molitve?

Bog poziva sve ljude da mu se približe putem molitve (Psalam 65:2). Ali on ne uslišava svaku molitvu. Na primer, molitve čoveka koji je bezobziran prema svojoj ženi naići će na prepreku (1. Petrova 3:7). Takođe, kada su Izraelci uporno činili zlo, Bog nije hteo da sluša njihove molitve. Pa ipak, Bog će čuti čak i one koji su počinili ozbiljne grehe ukoliko se kaju. Nema sumnje da je molitva posebna čast. Pročitajte Isaiju 1:15; 55:7.

2. Kako treba da se molimo?

Molitva predstavlja čin obožavanja i zato treba da se molimo jedino našem Stvoritelju, Jehovi (Matej 4:10; 6:9). Budući da smo nesavršeni, zbog čega ne možemo sami pristupiti Ocu, treba da mu se obraćamo u Isusovo ime jer nas je on svojom smrću otkupio od greha (Jovan 14:6). Jehova ne želi da ponavljamo napamet naučene molitve ili da ih čitamo s papira, već želi da se molimo iz srca. Pročitajte Mateja 6:7 i Filipljanima 4:6, 7.

Naš Stvoritelj može čuti i molitve koje izgovaramo u sebi (1. Samuilova 1:12, 13). On nas poziva da mu se molimo u svakoj prilici, na primer na početku i na kraju dana, pre obroka i kada se suočavamo s problemima. Pročitajte Psalam 55:22 i Mateja 15:36.

3. Zašto se hrišćani sastaju?

Nije lako približiti se Bogu zato što živimo među ljudima koji ne veruju u njega i rugaju se njegovom obećanju o miru na zemlji (2. Timoteju 3:1, 4; 2. Petrova 3:3, 13). Prema tome, potrebno nam je ohrabrujuće društvo suvernika, a i mi smo potrebni njima. Pročitajte Jevrejima 10:24, 25.

 Prijateljstvo s ljudima koji vole Boga pomaže nam da mu se približimo. Sastanci Jehovinih svedoka su lepa prilika da se ohrabrimo verom drugih. Pročitajte Rimljanima 1:11, 12.

4. Kako se možete približiti Bogu?

Jehovi se možete približiti ako razmišljate o onome što ste naučili iz njegove Reči. Razmotrite njegove postupke, savete i obećanja. Duboko razmišljanje uz molitvu pomaže nam da razumemo veličinu Božje ljubavi i mudrosti. Pročitajte Isusa Navina 1:8 i Psalam 1:1-3.

S Bogom možete biti bliski samo ako imate veru i uzdate se u njega. Ali vera je poput biljke kojoj je potrebna nega. Svoju veru možete negovati tako što ćete se uvek iznova podsećati na čemu se temelje vaša uverenja. Pročitajte Mateja 4:4 i Jevrejima 11:1, 6.

5. Kako će vam blizak odnos s Bogom koristiti?

Jehovi je stalo do onih koji ga vole. Štiti nas od svega što može ugroziti našu veru i nadu u večni život (Psalam 91:1, 2, 7-10). Upozorava nas na stavove i postupke koji bi mogli ugroziti naše zdravlje i sreću. Jehova nas uči najboljem načinu života. Pročitajte Psalam 73:27, 28 i Jakovljevu 4:4, 8.