Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Dobre vesti iz Svetog pisma

 6. DEO

Postoji li nada za umrle?

Postoji li nada za umrle?

Bog je rekao Adamu: „[Ti] si prah i u prah ćeš se vratiti.“ (POSTANAK 3:19)

1. Šta Božja Reč kaže o tome?

Kada je Isus stigao u Vitaniju blizu Jerusalima, njegov prijatelj Lazar je već četiri dana bio mrtav. Isus je otišao do njegovog groba zajedno s Martom i Marijom, sestrama preminulog. Ubrzo se okupilo mnoštvo ljudi. Možete li zamisliti Martinu i Marijinu radost kada je Isus oživeo Lazara? Pročitajte Jovana 11:21-24, 38-44.

Marti je već bilo poznato da postoji nada za umrle. Znala je da će ih Jehova uskrsnuti da bi ponovo živeli na zemlji. Pročitajte Jova 14:14, 15.

2. U kakvom se stanju nalaze mrtvi?

Ljudi su načinjeni od zemaljskog praha (Postanak 2:7; 3:19). Budući da smo materijalna stvorenja, u našem telu ne prebiva duša, koja posle smrti negde odlazi i nastavlja da živi. Kad umremo, mozak prestaje da funkcioniše i sve naše misli i osećanja nestaju. Zato Lazar nije ništa rekao o vremenu dok je bio mrtav, jer mrtvi nisu svesni ničega. Pročitajte Propovednika 9:5, 6, 10.

Da li Bog posle smrti muči ljude u paklu? Pošto Biblija kaže da mrtvi nisu svesni ničega, sasvim je jasno da je učenje o paklu laž koja sramoti Boga. Njemu je odvratna i sama pomisao na mučenje ljudi. Pročitajte Jeremiju 7:31.

 3. Mogu li mrtvi komunicirati s nama?

Mrtvi ne mogu ni da govore ni da čuju (Psalam 115:17). Ali neki zli anđeli se mogu obratiti živima, lažno se predstavljajući kao umrli ljudi (2. Petrova 2:4). Jehova zabranjuje da pokušavamo da stupimo u kontakt s mrtvima. Pročitajte Ponovljene zakone 18:10, 11.

4. Ko će biti uskrsnut?

U život na zemlji biće vraćeni milioni umrlih. Uskrsnuće čak i neki koji nisu poznavali Boga i činili su loše stvari. Pročitajte Luku 23:43 i Dela apostolska 24:15.

Oni koji uskrsnu imaće priliku da saznaju istinu o Bogu i da svojom poslušnošću pokažu veru u Isusa (Otkrivenje 20:11-13). Ako budu činili dobro, moći će večno da žive na zemlji. Pročitajte Jovana 5:28, 29.

5. Šta nam uskrsenje govori o Jehovi?

Za umrle postoji nada zato što je Bog poslao svog Sina da položi život za nas. Uskrsenje je potvrda Jehovine ljubavi i nezaslužene dobrote. Kada dođe vreme da se umrli vrate u život, koga biste posebno želeli da vidite? Pročitajte Jovana 3:16 i Rimljanima 6:23.