Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Dobre vesti iz Svetog pisma

 1. DEO

Koje dobre vesti se nalaze u Svetom pismu?

Koje dobre vesti se nalaze u Svetom pismu?

1. Kakve vesti Bog ima za nas?

Bog želi da se ljudi raduju životu na zemlji. On je stvorio našu planetu i sve na njoj zato što nas voli. Uskoro će se pobrinuti da ljudi u celom svetu imaju bolju budućnost. Oslobodiće nas svih uzroka patnje. Pročitajte Jeremiju 29:11.

Nijedna ljudska vlast nije uspela da iskoreni nasilje, bolest i smrt. Ali dobra vest je da će Bog uskoro ukloniti sve ljudske vlasti i zameniti ih svojom vlašću. Njeni podanici će uživati u miru i dobrom zdravlju. Pročitajte Isaiju 25:8; 33:24 i Danila 2:44.

2. Zašto je važno da svi čuju te dobre vesti?

Kraj patnji će doći tek kada Bog ukloni zle ljude sa zemlje (Sofonija 2:3). Kada će se to dogoditi? U Božjoj Reči su prorečene nedaće koje danas pogađaju čovečanstvo. Svi ti događaji potvrđuju da je blizu vreme kada će Bog nešto preduzeti. Pročitajte 2. Timoteju 3:1-5.

3. Šta treba da radimo?

Treba da učimo o Bogu iz njegove Reči, Biblije. Ona je poput pisma od oca koji nas voli. Iz nje saznajemo kako možemo imati bolji život sada i večni život na zemlji u budućnosti. Doduše, nekim ljudima možda neće biti drago što vam neko pomaže da razumete Sveto pismo. Ali nemojte se zbog toga pokolebati i odreći prilike da imate prelepu budućnost koju Bog obećava. Pročitajte Poslovice 29:25 i Otkrivenje 14:6, 7.