Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 4. DEO

Ko je Isus Hrist?

Ko je Isus Hrist?

Šta je Isusa činilo pristupačnom osobom? (MATEJ 11:29; MARKO 10:13-16)

1. Koje je Isusovo poreklo?

Za razliku od svih drugih ljudi, Isus je pre svog rođenja na zemlji živeo na nebu kao duhovno biće (Jovan 8:23). On je prvo biće koje je Bog stvorio i pomagao je Bogu prilikom stvaranja svega ostalog. Pošto je Jehova jedino njega direktno stvorio, naziva se „jedinorođeni sin“ (Jovan 1:14). Isus je služio kao Božji Govornik, zbog čega se naziva i „Reč“. Pročitajte Poslovice 8:22, 23, 30 i Kološanima 1:15, 16.

2. Zašto je Isus došao na zemlju?

Bog je poslao svog Sina na zemlju tako što je njegov život preneo s neba u matericu Marije, jedne device iz jevrejskog naroda. Dakle, Isusov otac nije bio nijedan čovek (Luka 1:30-35). Isus je došao na zemlju (1) da poučava ljude istini o Bogu, (2) da pruži primer u vršenju Božje volje uprkos nedaćama i (3) da svoj savršeni život da kao „otkupninu“. Pročitajte Mateja 20:28.

3. Zašto nam je potrebna otkupnina?

Otkupnina je cena koja se plaća da bi se otkupio nečiji život (Izlazak 21:29, 30). Smrt i starost nisu bile deo Božje prvobitne namere za čovečanstvo. Kako to znamo? Bog je prvom čoveku Adamu rekao da će umreti samo ako bude neposlušan, što je prema Bibliji greh. Da Adam nije zgrešio, nikad ne bi umro (Postanak 2:16, 17; 5:5). Biblija otkriva da je smrt ušla u svet preko Adama. On je svim svojim potomcima preneo greh, a s njim i kaznu za greh, smrt. Otkupnina nam je potrebna da bismo bili oslobođeni smrtne kazne, koju smo  nasledili od Adama. Pročitajte Rimljanima 5:12; 6:23.

Ko je mogao platiti otkupninu i tako nas osloboditi smrti? Svojom smrću mi plaćamo kaznu samo za sopstvene grehe. Nijedan nesavršen čovek ne može platiti otkupninu za grehe drugih. Pročitajte Psalam 49:7-9.

4. Zašto je Isus umro?

Za razliku od nas, Isus je bio savršen. On nije morao umreti da bi platio za svoje grehe, jer nikad nije počinio greh. Isus je umro za grehe drugih. To što je Bog poslao svog Sina da umre za nas izraz je njegove velike ljubavi prema čovečanstvu. Isus je takođe pokazao ljubav prema nama time što je bio poslušan svom Ocu i dao život za naše grehe. Pročitajte Jovana 3:16 i Rimljanima 5:18, 19.

5. Koju ulogu Isus sada ima?

Dok je bio na zemlji, Isus je lečio bolesne, uskrsavao mrtve i pomagao ljudima koji su patili. Tako je pokazao šta će u budućnosti činiti za sve poslušne ljude (Matej 15:30, 31; Jovan 5:28). Nakon što je Isus umro, Bog ga je vratio u život kao duhovno biće (1. Petrova 3:18). Od tada je čekao s desne strane Jehovi Bogu dok mu nije poverena kraljevska vlast nad celom zemljom (Jevrejima 10:12, 13). Sada Isus vlada kao Kralj na nebu, a njegovi sledbenici na zemlji objavljuju tu dobru vest širom sveta. Pročitajte Danila 7:13, 14 i Mateja 24:14.

Uskoro će Isus upotrebiti svoju kraljevsku moć da bi okončao svu patnju i uklonio one koji je prouzrokuju. Svi ljudi koji su mu poslušni i tako iskazuju veru u njega dobiće večni život na rajskoj zemlji. Pročitajte Psalam 37:9-11.